ČEVAK má inovovaný portál

Vodohospodáři modernizovali portál cevak.cz. Firma se zabývá provozováním vodohospodářské infrastruktury, zejména úpraven pitné vody, vodovodních a kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod. Dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod zajišťuje pro více než půl milionu obyvatel Jihočeského kraje a části krajů Plzeňského a Vysočina.

ČEVAK ve fiskálním roce do 30. září 2018 navýšily obrat z 2,11 miliardy na 2,15 miliardy korun. Výsledek hospodaření po zdanění činil 132,64 milionů korun. K nejvýznamnějším akcím prvního čtvrtletí roku 2019 patřila pravidelná údržba vodojemů na Českobudějovicku. Jako první začaly práce na vodojemu Dubičné. Jedná se o největší vodojem v regionu. Jeho dvě komory pojmou pět tisíc kubíků vody.

www.cevak.cz 

Scroll to Top