25 projektů usiluje o titul v soutěži Adapterra Awards

Nadace Partnerství pod záštitou ministra životního prostředí Richarda Brabce vyhlásila soutěž Adapterra Awards. Organizátoři v ní vybírají stavby a inovace, které dokážou přizpůsobit města, domy a krajinu změnám klimatu. Ocenění v několika kategoriích vítězové převezmou 4. listopadu na celostátní konferenci věnované adaptačním opatřením v hlavním městě.

O prvenství bojuje například projekt Botanica realizovaný v pražských Jinonicích. Funguje zde recyklační systém, o který se postarala společnost Skanska Reality. Díky němu ušetří obyvatelé domu významné množství vody. Jde o hospodaření s takzvanou šedou vodou, principem je recyklace použité vody z umyvadel, van a sprch a její opětovné použití zejména ke splachování toalet.

„Mezi přihláškami převažuje hospodárné využívání vody a jejích pozitivních dopadů na klima a mikroklima. I když se většina projektů zaměřuje na opatření v krajině, máme i značné množství projektů zaměřených na rodinné domy. Je to důkaz, že lidé začínají vnímat klimatickou změnu jako významné ohrožení a připravují se na ni i osobně,” uvedl odborný garant soutěže Michael Hošek.

Z Prahy 7 usiluje o prvenství rodinný dům, jehož majitelé vsadili místo střešních tašek na kořenovou čistírnu vody. „Poslední přihlášený rodinný dům v centru metropole zase sází na výsadbu odolných středomořských bylin, díky kterým vzniklo místo plné života, které nepotřebuje zalévat ani plít. Pražští soutěžící jsou názornou ukázkou toho, že klimatické změně může účinně čelit každý z nás a hlavně již dnes,” doplnila koordinátorka soutěže Ivana Bruchterová z Nadace Partnerství.

Scroll to Top