Vodovody v Ostravě měly loni nejnižší ztrátu vody

Ostravské vodovody a kanalizace trvale snižují ztráty vody v potrubí. Společnosti se to daří zejména díky obnově infrastruktury a údržbě. OVAK dodávají vodu zhruba 300 tisícům lidí v Ostravě. Ročně provádějí asi tři tisíce testů, díky kterým kontrolují jakost vody v domácnostech.

„V loňském roce proběhl test společnosti Aquatest, který potvrdil, že kvalita vody na Ostravsku je jedna z nejvyšších v Česku a v některých parametrech, jako je například obsah dusičnanů a dusitanů dokonce splňuje kvalitu vody kojenecké,” sdělil generální ředitel OVAK Vojtěch Janoušek. Vodárny se dlouhodobě zaměřují na snižování ztrát v síti a loni se jim podařilo dosáhnout historického minima, když z potrubí uniklo méně než 11 a půl procenta vody.

„Souvisí to s obnovou infrastruktury, ale je to nejen tím. Jde také o údržbu infrastruktury a dobré zacílení údržby. Určitě nám v tom začínají pomáhat inovativní technologie, kdy jsme schopni síť rozdělit na takzvané bilanční zóny, lépe lokalizovat poruchy, zacílit je včas a efektivně je odstranit,” doplnil Janoušek.

Pro rok 2019 plánuje společnost investice za téměř 38 milionů korun. Nejvýznamnější z nich je další rozvoj dálkových odečtů vodoměrů smart metering za 10 milionů. Kromě toho vodárny investují více než 5 milionů do nového Provozního informačního systému. Tato investice vodohospodářům umožní již zmíněné zefektivnění využívání našich kapacit v terénu.

Společnost zásobuje obyvatele Ostravy pitnou vodou a odvádí a čistí vodu odpadní. Jde o provozní firmu, jejímž minoritním vlastníkem je také majitel infrastruktury – statutární město Ostrava. Zhruba 35 až 40 % pitné vody se vyrábí z podzemních zdrojů nacházejících se na území města, zbytek nakupuje jako vodu předanou od největší vodárenské společnosti v kraji – SmVaK Ostrava.

Scroll to Top