Pokračuje modernizace nádrže Boskovice

Práce postupují tak, aby stavba splnila nejnovější požadavky na zabezpečení vodních děl. Vodohospodáři by měli nádrž začít napouštět letos. Využívají řadu jedinečných postupů, které se běžně na podobných stavbách nepoužívají, mimo jiné i trhavinu. Díky rekonstrukci zvládne nádrž převést až tisíciletou vodu.

„Až v průběhu prací se například ukázalo, že geologické podmínky v některých místech neumožní provést práce dle původního plánu. Proto jsme museli například využít také trhavinu, abychom odstranili části velmi pevné skály a mohli v náročné rekonstrukci pokračovat. Vše samozřejmě probíhalo za velmi přísných bezpečnostních podmínek tak, aby nedošlo k ohrožení hráze nebo kvality vody v nádrži Boskovice,“ sdělil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Podle vedoucího projektového týmu Radovana Kvapila ze společnosti HOCHTIEF CZ byly odstřely navrženy a následně monitorovány znalcem, který mimo jiné stanovoval maximální gramáže náloží z hráze Boskovic a limitní vzdálenosti odstřelů od nově prováděných betonových konstrukcí s ohledem na proces tuhnutí a zrání betonu. „V nejcitlivějších místech na koruně hráze bylo mimo jiné přistoupeno i k nedestruktivnímu dělení stávajících betonových konstrukcí expanzními hmotami,“ doplnil Kvapil.

Modernizace nádrže zahájilo Povodí Moravy v létě 2017. Náklady na rekonstrukci dosáhnou 138 milionů korun. Zvětší se průtočná kapacita současného bezpečnostního přelivu, aby při povodních nehrozilo přelití nebo protržení sypané hráze. Přehrada byla vybudovaná v letech 1985 – 1989. Hlavním důvodem byly rostoucí požadavky Blanenska a Boskovicka na pitnou vodu. Výška hráze, na které bude kvůli rekonstrukci uzavřen průchod, činí 42,5 metru. Jelikož se jedná o chráněný vodní zdroj, je v nádrži přísně zakázáno koupání.

Scroll to Top