Do obcí míří peníze na pitnou vodu

Ministr životního prostředí Richard Brabec schválil investice pro zlepšení kvality života obyvatel v obcích ve výši 366 milionů korun prostřednictvím 174 projektů z Národního programu Životní prostředí. 100 milionů si rozdělí přes 70 obcí ležících na území národních parků.

V desítkách obcí se zlepší zásobování pitnou vodou. Na mnoha místech dobudují vodárenskou soustavu. Významná část alokované částky míří do veřejného osvětlení nebo ekomobility. Obce ležící na území národních parků se budou moci pustit do nové výstavby nebo opravy turistických stezek, cest i chodníků, úpravy veřejných prostranství a modernizace obecní infrastruktury.

„Smyslem Národního programu Životní prostředí je pomoci především menším obcím s realizací projektů, na které by ve svých rozpočtech jen velmi těžko hledaly volné prostředky. Zároveň je program koncipován tak, že peníze směřují opravdu do těch oblastí, kde je to nejvíce potřeba, tedy například na boj se suchem nebo na zlepšení kvality ovzduší či vod. Těší mě, že obce mají o program zájem, investují a zlepšují tím životní prostředí i životní podmínky svých obyvatel,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec.

Resort ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR letos vyhlásí 17 výzev, ve kterých budou k dispozici téměř čtyři miliardy korun. Obce budou dále žádat o dotace na kanalizace a čistírny odpadních vod, na čistší ovzduší v sídlech, snížení světelného znečištění, ozdravné pobyty a další projekty.

„Stále je možné připravovat projekty a podávat žádosti do otevřených výzev například na zdroje pitné vody, či domovní čistírny odpadních vod, domácnosti se mohou hlásit o Dešťovku. Všechny tyto výzvy jsou průběžné, žádosti jsou schvalovány postupně tak, jak přichází k nám na Fond. Aktualizovaný rámec Národního programu Životní prostředí nabídne ještě o více než půl miliardy více peněz a žadatelé se mohou těšit i na širší nabídku dotací,“ doplnil ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Scroll to Top