Litomyšl chce být smart city

V Litomyšli vznikne pracovní skupina, která vytvoří strategický plán. Podle starosty Daniela Brýdla chce město využívat výpočetní techniku a moderní postupy k efektivitě a snížení nákladů. Díky tomu může zlepšit životní prostředí či nabídnout lidem lepší služby v mnoha oblastech. Nabízí se doprava, parkování, odpadové a vodní hospodářství či energetika. V oblasti smart city prvků patří k české špičce například Kolín.

Smart city strategie v Litomyšli by mohla podle představitelů města přinést řadu věcí, které lidem zlepší život. Jedná se o inteligentní parkovací systém, chytré vodoměry s neustálou kontrolou spotřeby, mobilní platební systémy, ekonomičtější provoz budov v majetku města i moderní úřad. Koncept smart city se zaměřuje na efektivní využívání stávajících a hledání nových zdrojů, snižování spotřeby energií, eliminaci zátěží životního prostředí, optimalizaci dopravy a sdílení dat pro veřejné účely ve městech. Z nejbližších světových velkoměst koncept využívá rakouská Vídeň.

Hráz u Litomyšle zachycuje stoletou vodu

K dokončení významného vodohospodářského projektu došlo u Litomyšle na podzim. Nový poldr chrání před povodněmi sousední Němčice. Když přijdou přívalové deště nebo rychlé tání jarního sněhu, nepustí pod hráz větší množství vody, než jaké je schopné pojmout koryto potoka. Hráz za 30 milionů korun vybudovaly Lesy ČR. Poldr je zatím suchý a voda v něm není, ale v případě deště bude u hráze hloubka 9 metrů a voda bude přetékat přes bezpečnostní přeliv.

„Máme ve správě tisíce kilometrů vodních toků v celé republice, a to nejenom v lesích, ale i v intravilánech obcí. Je to jedna z veřejně prospěšných funkcí, kdy se Lesy ČR podílí na protipovodňové ochraně,“ vysvětlil Tomáš Sajdl z Lesů ČR. Pro podnik je to jedna z největších akcí za posledních dvacet let. Stavba trvala dva roky, ale její příprava více než deset let. Dvě třetiny částky pokryla dotace z ministerstva zemědělství.

Scroll to Top