AquaFed: 80 % odpadních vod je ve světě vypouštěno čištění

Přes 3,5 miliardy lidí nemá k dispozici bezpečné zdroje pitné vody. Ještě negativnější je situace v odkanalizování a v čištění odpadních vod. Informovala o tom světová mezinárodní asociace provozovatelů vodovodů a kanalizací AquaFed.

„V současné době je více než 80 % odpadních vod ve světě vypouštěno do životního prostředí bez jakéhokoli odstraňování znečištění. V oblastech, které trpí nedostatkem vody, se stává situace v rostoucích aglomeracích na dolních tocích řek kritickou,“ řekl Xavier Maitrerobert z asociace. Podle OSN je vhodné využít za účelem odstartování jejího ambiciózního programu od roku 2015 kapacity soukromých provozovatelů vodovodů a kanalizací, kteří se mohou stát vhodným nástrojem vlád a municipalit pro dosažení cíle, kterým je právo člověka na přístup k nezávadné pitné vodě.

„Ochrana proti znečištění a zmírnění nedostupnosti vody nenastanou náhodou, je potřeba mobilizovat veškeré světové zdroje. Naším cílem dnes už není jen kvalitní čištění odpadních vod, ale také maximální energetická efektivita. Například v Plzni dnes provozují moderní čistírnu, jejíž energetická soběstačnost dosahuje dokonce 85–90 %,” sdělil předseda Asociace provozovatelů vodovodů a kanalizací ČR Martin Bernard.

V oblasti čistíren odpadních vod se Česká republika řadí ke světové špičce. Disponují jí téměř všechny větší aglomerace o dvou a více tisících obyvatelích. Česká republika se rovněž zavázala v přístupových dohodách s EU přijetím Rámcové směrnice o čištění městských odpadních vod.

UNICEF: Špatná voda zabije třikrát více dětí než zbraně

Výsledek obrázku pro mumbai water

Děti mladší patnácti let jsou podle UNICEF (Dětský fond OSN) ohroženy smrtí kvůli znečištěné vodě trojnásobně častěji než vlivem ozbrojených konfliktů ve světě. Nejzranitelnější jsou děti do pěti let. UNICEF se ve výzkumu zaměřil na následky znečištění vody a nedostatečné hygieny v šestnácti zemích světa postižených ozbrojenými konflikty. Jednalo se například o Afghánistán, Jemen nebo Barmu.

V letech 2014 až 2016 bylo v těchto státech evidováno 85 tisíc případů dětských úmrtí na průjmová onemocnění v důsledku znečištěné vody a zanedbané hygieny. Nemoci trávícího traktu, které vyvolávají dehydrataci a vyčerpání organismu, jsou v těchto státech druhou nejčastější příčinou úmrtí dětí do pěti let. Ve válkou zmítaných regionech je nebezpečí smrti na průjmová onemocnění mnohem vyšší. Děti totiž z obavy o bezpečnost nevyhledávají zdroje pitné vody. Mnoho pramenů bývá zničeno nebo kontaminováno.

Čerstvá voda tvoří jen 2,5 procenta světových zásob vody. Sedmdesát procent z ní je navíc ve formě ledu a sněhu. Při takovém vývoji by v roce 2030 měla podle Mezinárodního panelu pro zdroje při OSN téměř polovina populace žít v oblastech, kde není dostatek vody. Deník Euro v září uvedl, že alternativou může být odsolování vody. Procesy reverzní osmózy, která odfiltruje sůl, nebo destilace, se totiž ze slané vody dá získat až 40 procent využitelné vody.

Scroll to Top