Ve Velké Bystřici bojují se sinicemi pomocí bakterií

Do přehrady ve Velké Bystřici na Olomoucku nasadili proti sinicím bakterie. Tamní radnice si najala firmu, která má vodu vyčistit. Sinice se začaly v přehradě množit čím dál více již před několika roky.

„Přehrada je obklopena stromy, to znamená, že do ní padá listí a spousta jiných organických nečistot. Nad přehradou je chatová oblast, ve které bydlí spousta lidí trvale. A poloha přehrady je taková, že vodu ovlivňují i splachy z polí,“ řekl na místě redaktorovi Českého rozhlasu starosta Marek Pazdera. Poukázal také na to, že výskytu sinic napomáhají vyšší teploty.

„Hlavním principem je odstranit organické nečistoty ze dna, tedy snížit úživnost vody, což má za následek snížení tvorby jednobuněčných zelených řas. Máme posudek soudního znalce, který jasně hovoří o tom, že přípravek není škodlivý pro životní prostředí, ani pro jakéhokoli živočicha, rostlinu,“ doplnil Jiří Tomášek, který se v České republice zabývá atypickým způsobem čištění rybníků a přehrad prostřednictvím bakterií. Podle něj by se zde lidé mohli teoreticky vykoupat ještě letos.

Sinice ohrožují i vodárenské provozy

V některých případech tyto organismy způsobují potíže také úpravnám pitné vody, kde sinice a látky, které produkují, zanášejí filtry a snižují jejich účinnost. Problematice se loni věnoval Ústav pro hydrodynamiku Akademie věd ČR.

Tuzemské úpravny v drtivé většině případů splňují parametry dané zákonem a případné překračování limitů kontrolují příslušné orgány ochrany veřejného zdraví. Existuje ale riziko, že se může situace postupně zhoršovat vlivem změny klimatu nebo rostoucí koncentrace živin.

„Kdybychom přiškrtili pomyslný kohoutek, kterým dodáváme živiny do vody, tak by se situace zlepšila. Znamená to však celou řadu opatření počínaje změnou zemědělského obhospodařování krajiny, přes zavedení přísnějších limitů pro vypouštění odpadních vod, a především snížení koncentrací dusíku a fosforu,“ sdělil loni ředitel Ústavu pro hydrodynamiku Martin Pivokonský.

Scroll to Top