Sanatorium Jablunkov dostalo třímilionovou dotaci na modernizaci čistírny

Akce bude zahrnovat kompletní rekonstrukci čistírny odpadních vod spočívající ve změně technologie čištění z biologického filtru na technologii s aktivací. Součástí bude také nová aktivační nádrž. Léčebna dlouhodobě nemocných v Sanatoriu Jablunkov, které je akciovou společností založenou Moravskoslezským krajem, prošla od ledna do srpna 2015 rozsáhlou přestavbou za dvacet milionů korun.

Akce byla finančně podpořena z Programu implementace švýcarsko–české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Výše dotace činí 85 % uznatelných nákladů, zbývajících 15 % uhradilo Sanatorium Jablunkov z vlastních zdrojů.

Moravskoslezský kraj letos opět podpoří obce ve vodohospodářských projektech. Hejtmanství rozdá na dotacích v oblasti životního prostředí přes 40 milionů korun. „Oblast životního prostředí je rozmanitá a kromě ochrany ovzduší nebo nakládání s odpady řešíme i nepřeberné množství dalších záležitostí. Jedním z problémů, který je stále aktuálnější, je sucho. Přispíváme na projekty vodního hospodářství, jako jsou výstavby kanalizací, čistíren odpadních vod a dalších vodárenských staveb. Obce podporujeme v efektivním nakládání se splaškovými i srážkovými vodami, čímž mimo jiné napomáháme řešit právě následky sucha,“ vysvětlila náměstkyně hejtmana kraje pro životní prostředí Jarmila Uvírová. Podle ní je také ze strany obcí čím dál větší zájem o podporu projektů v oblasti vodního hospodářství.

Moravskoslezský kraj rovněž vyčlenil ze svého rozpočtu 13 a půl milionu korun na ozdravné pobyty dětí. „Jsem ráda, že krajští zastupitelé schválili další várku žádostí za více než 6 milionů korun. Za čistým vzduchem pojede díky krajské dotaci více než 860 žáků základních škol a přes 250 dětí z mateřinek. Minimálně dvanáctidenní pobyty mají zvýšit odolnost dětí, dopřát jim odpočinek od městského prostředí a hlavně regeneraci dýchacích cest,“ uzavřela Uvírová.

Scroll to Top