Programové prohlášení v Plzni s důrazem na vodní hospodářství

V prohlášení zástupci ANO 2011, Občanské demokratické strany, TOP 09 a České strany sociálně demokratické avizují, že chtějí Plzeň jako úspěšnou, moderní a hrdou krajskou metropoli. Ta bude reagovat na aktuální výzvy, využívat moderní a chytré nástroje a bude otevřena občanům. Ve dvanáctistránkovém dokumentu vytyčila koalice priority a opatření pro 11 oblastí, jež bude ve vedení města v následujícím období prosazovat. Redakce vodarenstvi.cz se zaměřila na vodní hospodářství.

V oblasti životního prostředí bude město podporovat zadržování vody v krajině, bude se více soustředit i na problematiku kvality ovzduší, hospodaření s vodou obecně i na údržbu a rozvoj městské zeleně, a to především v kontextu aktuálních klimatických změn a vysokých letních teplot. Prioritou je rovněž snižování negativních dopadů světelného znečištění. Dále se město bude věnovat náplavkám a rozšiřování využití oblastí kolem plzeňských řek a nedostatku vody v Boleveckých rybnících.

„Vývoj počasí v posledních letech jasně ukazuje, že se musíme využitím dešťových vod zabývat. Chceme snižovat dopad klimatických změn a zvyšovat kvalitu života občanů v metropoli. Nové způsoby plánujeme systematicky využívat například při stavbě parkovišť, připravujeme také projekty zazelenění plochých střech městských budov, které zadrží srážkovou vodu a podobně,“ řekl v březnu technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

67 milionů do vodohospodářské infrastruktury v Plzeňském kraji

Další obce a města v Plzeňském kraji můžou letos začít budovat kanalizace a vodovody. Alokovaná částka je sice menší než loni, ale krajští radní budou jednat o jejím navýšení. Žádosti mohou být podávány již jen do 29. března. Hejtmanství chce také zlepšit kvalitu vody v přehradě Hracholusky. Od loňského jara disponuje studií, která popisuje, co snižuje kvalitu vody a jak situaci zlepšit. Zpracovatelé kraji nabídli víc než 173 opatření za miliardu korun. Podle výsledků studie by se měly nové čistírny odpadních vod měst a obcí na přítocích do přehrady modernizovat nebo doplnit o zařízení, která by odstraňovala fosfor z vody.

S podnětem výrazněji sledovat kvalitu pitné vody na Plzeňsku přišla loni TOP 09. V přepočtu na sto tisíc obyvatel drží kraj nelichotivý primát v podobě výskytu rakoviny ledvin či slinivky břišní. Jestli na to má vliv kvalita pitné vody, není prokazatelně doloženo. Podle neonatologa Jiřího Dorta jde o zásadní problém, který zůstává stále skryt veřejnému povědomí. TOP 09 usiluje o to, aby byly některé látky více zohledněny v testech kvality vody.

Scroll to Top