V Mostě vymění přes půl kilometru potrubí z let 1968 a 1972

Severočeská vodárenská společnost potrubí vymění mezi nádražím a parkem Šibeník. Pracovat se podle vodohospodářů bude v původní trase, hlavně trávnících, zčásti asfaltových cestách a zámkové dlažbě. Modernizace skončí v druhé polovině srpna a zásobování pitnou vodou do té doby zajistí provizorní vodovod.

Celkově chce Severočeská vodárenská společnost letos investovat do infrastruktury na severu Čech 1,33 miliardy korun. Dalších 337,5 milionu dá na potřebné opravy provozní společnost SčVK. Přímo na Mostecku to bude částka 107,9 milionu korun, které budou směřovat do 21 staveb.

Z pohledu investic bylo nejvýznamnější akcí roku 2018 zahájení rekonstrukce úpravny vody v Holedeči, která bude dokončena na jaře roku 2020. Cena vzešlá z výběrového řízení je 127 milionů korun. Druhou nejvýznamnější stavbu představuje rekonstrukce strategického vodovodního přivaděče v úseku Most – Chanov – Želenice v délce přes 5,8 kilometru za téměř 99 milionů. Stavba byla zahájena v srpnu 2017.

Za největší dokončenou stavbu v roce 2018 považuje SVS investici v Louce u Litvínova za 25,5 milionu. Zahrnovala odstranění kanalizačních výustí, výstavbu nové centrální čistírny odpadních vod pro 620 obyvatel, výstavbu nových úseků splaškové kanalizace a rekonstrukci stávajících úseků kanalizace a vodovodu.

Foto, zdroj: Mostecký deník 

Scroll to Top