Jarní deratizace odstartovala i v Moravskoslezském kraji

Díky SmVaK Ostrava bude zabezpečeno 1888 kilometrů provozované kanalizační sítě proti nekontrolovatelnému množení potkanů. Vodohospodáři do boje vyrazili s 3,5 tunami návnad, které budou položeny v obcích a městech, kde působí. Cílem akce, která potrvá zhruba tři měsíce, je udržet množství hlodavců na stabilizované úrovni. Na podzim na ni naváže ohnisková deratizace.

Kromě obtížně kontrolovatelného výskytu potkanů však k jejich množení přispívají nezodpovědným chování také obyvatelé. Jedná se zejména o vyhazování zbytků potravin do veřejného prostoru nebo okolí kontejnerů. Zvířata se totiž rychle rozmnožují a jeden pár může mít až 70 mláďat. Pravidelně se také pohybují v okolí lidí bez domova.

„Efektivitu deratizace zvyšuje to, když se ve stejnou dobu připojí se svými prostory a objekty také města a obce, případně průmyslové podniky, v jejichž areálech se potkani pohybují. Jde především o výrobce potravin, restaurace a vývařovny. Důležitá je koordinace aktivit zúčastněných stran. Můžu konstatovat, že s většinou měst a obcí je spolupráce v této oblasti velmi dobrá a naše akce vždy probíhají vždy v koordinaci s nimi. Deratizace pro naši společnost realizují specializované firmy ve spolupráci s našimi zaměstnanci, kteří jim zpřístupňují kanalizační síť,“ řekl ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

Deratizace probíhá také v objektech kanalizačních čerpacích stanic a vybraných čistírnách odpadních vod. „Velkým problémem zůstává vypouštění odpadních vod se zbytky potravin a přepálených olejů do veřejné kanalizace. Tyto potraviny se stávají ideální potravou pro potkany, kterým se pak výborně daří. Rychle a nekontrolovatelně se následně rozmnožují – jeden pár pak má až několik desítek potomků. Snažíme se o tomto problému veřejnost informovat a vzdělávat už od základních škol, ale situace se v tomto ohledu zásadně nelepší,“ vysvětlil Tlolka.

Vzhledem k tomu, že potkani často migrují, se místa výskytu mění. K jejich hubení se může používat například přípravek Hubex. Obsahuje pekařské drobky, šrot, kukuřici, čokoládu, tuk a účinnou látku antikoagulant. Nástrahy jsou pokládány pomocí dvoumetrových trubek do útrob kanálu. Když potkan malou část zkonzumuje, začne mu řídnout krev a zemře na vnitřní krvácení.

Scroll to Top