Voda pro Afriku přinesla 919 tisíc

Akce se týkala charitativního prodeje křišťálových karaf a dalších předmětů a organizoval ji Nadační fond Veolia spolu se skupinou Veolia. Za devět ročníků projektu Voda pro Afriku tak poskytl Nadační fond Veolia již více než 5,5 milionu korun na opravy a budování vodních zdrojů na etiopském venkově.

Tento projekt stojí od začátku na spojení tradiční české výroby a moderního designu s pomocí. Prostřednictvím společnosti Člověk v tísni chceme pomoci lidem v zemi, kde je nezávadná voda stále velkým luxusem,“ uvedla ředitelka komunikace a marketingu Veolia pro střední a východní Evropu a místopředsedkyně Správní rady Nadačního fondu Veolia Eva Kučerová. Podle Jana Faltuse z organizace Člověk v tísni finanční prostředky z loňského ročníku směřovaly na zprovoznění vodovodní sítě ve vesnici Banko Tatatu v jihoetiopské zóně Gedeo. Člověk v tísni zde pomáhá zejména lidem, kteří museli kvůli etnickému napětí opustit své domovy, ale i místním komunitám,“ vysvětlil Faltus.

Podle odborníka na sektor vody se obec Banko Tatatu stala útočištěm mnoha vnitřně přesídlených osob. Rekordní výtěžek z tohoto ročníku využijeme na vybudování přípojek vodovodní sítě pro osm zdravotnických středisek v zóně Sidama, kde už jsme pomáhali v předchozích letech. Děkujeme všem, kteří se do letošního ročníku jakkoli zapojili,“ doplnil Faltus. Karafy a další předměty si zájemci mohli zakoupit v devátém ročníku benefičního prodeje od studenta pražské UMPRUM Eduarda Seiberta.

Scroll to Top