Odvolaný starosta Křivoklátu Vajc se brání

Novou starostkou Křivoklátu se stala Libuše Vokounová. O jejím zvolení rozhodli zastupitelé. Odvolaný starosta Zdeněk Vajc jim měl účelově podávat některé informace, jiné naopak zatajovat. Ten jakékoliv podobné pochybení odmítl. V Křivoklátu se také opět řešila problematika vody.

„Během působení pana starosty ve funkci došlo ke ztrátě důvěry z důvodů podávání účelově zkreslených informací, neposkytování relevantních informací a v některých případech záměrně zatajovaných skutečností zastupitelům,“ citovala z vyjádření zastupitelů Libuše Vokounová. Podle ní Vajc pochybil v rozpočtu na budování gravitační kanalizace, ve finanční analýze platební schopnosti městysu, ve změnách v územním plánu, v podpisu smlouvy s firmou Provod ve výši téměř půl milionu korun, a to i přes předchozí vyslovený nesouhlas zastupitelstva.

Bývalý starosta dříve uvedl, že zakázku uzavřel prý kvůli tomu, že společnost s obcí spolupracuje delší dobu a území zná. „Rozpočet na gravitační kanalizaci se v podstatě opírá o rozpočet od zhotovitele. Ze strany zastupitelů došlo opakovaně k napadání firmy a mojí osoby, že jsem s nimi osobně spojen a provázán. Jedná se o společnost, která provozuje inženýrskou činnost a připravuje projekty a dotační přípravu na získávání staveb. Je to společnost, která zná Křivoklátsko dlouhodobě. Byla nositelem odkanalizování vody na velkém projektu za jednu miliardu korun,“ zdůraznil Zdeněk Vajc.

Podle zastupitele Petra Hájka zatajování důležitých informací, které jsou pro městys klíčové, nátlak na zastupitelstvo a na jednotlivé zastupitele v důsledku nesouhlasu s kroky, které chtěl starosta učinit, ho donutilo názor na Zdeňka Vajce přehodnotit. „Jsem přesvědčen, že v případě jeho dalšího působení jako starosty skončíme ve stavu, kdy během stavby gravitační kanalizace dojde k předlužení obce a stavby se nedokončí,“ řekl k věci Hájek.

Vajc se proti těmto tvrzením ohradil. „Věnoval jsem tomu tři roky práce, aby zde v Křivoklátu vzniklo něco, co bude mít smysl. Jako technik jsem přesvědčený o tom, že tlaková kanalizace je nesmysl, stejně tak již měly být obnovené vodní zdroje. A samozřejmě s lidmi, kteří mne odvolají, protože jsem podepsal smlouvu na to, aby zde lidé měli vodu, a nic jsem neporušil, tak s těmito lidmi spolupracovat nebudu,“ okomentoval Zdeněk Vajc. Obec má v současnosti nedostatečný zdroj pitné vody a musí ji dovážet. Loni za to zaplatila 700 tisíc korun. „Abychom stále nakupovali a dováželi vodu, je naprosto neúnosné,“ uzavřela nově zvolená starostka.

Scroll to Top