Dokončení modernizace hráze nádrže Vranov

Hráz bude opět sloužit pěším i cyklistům. Rekonstrukce proběhla bez komplikací a vodohospodářům se také dařilo dodržovat stanovený harmonogram. Práce začaly na podzim 2016. Náklady se pohybovaly kolem 58 milionů korun.

„V pátek 29. března byly oficiálně dokončeny stavební práce na hrázi nádrže Vranov. Po převzetí díla můžeme požádat o souhlas s užíváním stavby. Kolaudační řízení bude probíhat v průběhu měsíce dubna a po jeho skončení bude hráz opět zpřístupněna pro pěší a cyklisty,“ řekl investiční ředitel Povodí Moravy Tomáš Bělaška. Práce byly neodkladné kvůli technicky nevyhovujícímu stavu hráze, zejména konstrukce přemostění přelivů. Stavební úpravy spočívaly v kompletní rekonstrukci koruny hráze včetně přemostění přelivů, mostních opěr, mostních závěrů i dosavadního zábradlí na obou stranách hráze.

„Nádrž Vranov patří k hlavním vodním dílům v naší správě. Jeho hlavním účelem je zajišťování pitné vody pro část Vysočiny, je zdrojem vody i pro níže ležící vodárenskou nádrž Znojmo. Vedle toho plní funkci protipovodňovou, rekreační i energetickou. Stále většího významu nabývá nadlepšování minimálních zůstatkových průtoků pod nádrží, zejména s ohledem na níže ležící Národní park Podyjí. V loňském roce se na stavu hladiny v nádrži výrazně podepsalo sucho. V průběhu celého léta jsme dostali řadu dotazů, zda nízká hladiny souvisí pouze s rekonstrukcí. Hladina ovšem byla tak nízko kvůli dlouhotrvajícímu suchu. V současné době se již díky bohatým zásobám vody ve sněhu podařilo zásobní prostor nádrže naplnit,“ vysvětlil ředitel pro správu povodí Antonín Tůma z Povodí Moravy.

Vranovská přehrada je téměř plná

Ve Vranovské přehradě je opět dostatek vody. Povodí Moravy hlásí plný stav. Zásoba vody činila 99,7 %, což představuje 80 milionů kubíků vody. Podle vodohospodářů způsobila rychlé doplňování přehrad jarní obleva.

„Na vodních nádržích Vír, Vranov, Hubenov a Nová Říše jsme v loňském roce přijali mimořádná opatření, kdy jsme reagovali na extrémní sucho a nedostatek vody mimořádnými manipulacemi. Tento krok se osvědčil a díky práci našich dispečerů všechny nádrže na Vysočině v loňském roce obstály a dokázaly pokrývat potřeby obyvatel po pitné vodě z těchto nádrží i v době extrémního sucha. Nádrže jasně prokázaly svůj význam, a to i v situacích, kdy se řada studní a podzemních vrtů ocitla bez vody. V tuto chvíli jsou odběry pro vodárenské účely zajištěny, nicméně jsme připraveni dělat v případě pokračujícího sucha nadále mimořádná opatření,“ vysvětlil před časem generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Scroll to Top