Toman: Naše zemědělství není ve špatném stavu

Ministr zemědělství Miroslav Toman na Žofínském fóru v Praze hodnotil současný stav a možnosti českého zemědělství. Hovořil například o klimatických změnách, stavu půdy a pozemkových úpravách, kvalitě dozorových orgánů, glyfosátu a o vodním hospodářství. Redakce vodarenstvi.cz se zaměřila na některá ze zmiňovaných témat.

„Naše zemědělství není ve špatném stavu. Do budoucna však musíme daleko více bojovat za své zájmy a využívat všech podpor, které se zemědělcům nabízí. V neposlední řadě je potřeba i nadále přesvědčovat spotřebitele, že české potraviny jsou bezpečné a kvalitní,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Podle něj jsou jednou ze zásadních výzev současného zemědělství klimatické změny, dostatečně varovná by pro nás měla být čím dál častější období sucha. „Proto zpřísňujeme hospodaření s ornou půdou, zaměřujeme se na pozemkové úpravy, které zadržují vodu v krajině, a na další opatření v boji proti suchu,“ uvedl Toman. Díky pokrytí ochrany vodních zdrojů z rozpočtů EU budou podle Tomana zemědělci schopni o přírodní zdroje řádně pečovat.

Za loňské sucho požadují zemědělci 2 miliardy

Stát proplácí zemědělcům škody způsobené suchem. V první fázi posílali zemědělci žádosti na krmné plodiny. Zemědělský intervenční fond jich v tomto případě přijal zhruba 9600 bezmála za miliardu. Ve druhé fázi chtějí farmáři kompenzace za škody na tržních plodinách, celková suma již přesáhla miliardu korun. Mezi zemědělci panují obavy, že se mohl loňský scénář opakovat.

Na mnoha místech je stále málo podzemní vody. Sucho způsobilo zemědělcům v roce 2018 miliardové škody a stát se nabídl, že jim ztráty vykompenzuje. Ihned po této informaci Státní zemědělský intervenční fond zahltily tisíce žádostí. „Zájem byl enormní. Sucho v roce 2018 postihlo téměř 95 procent našeho území, to znamená, že bylo velké. Dále byl širší výčet plodin, na které bylo možné žádat,“ podotkla mluvčí fondu Vladimíra Nováková.

Ministerstvo zemědělství: Podpoříme opravu a stavbu tisícovky rybníků a malých vodních nádrží

Více než 1200 rybníků a malých vodních nádrží podpoří v následujících třech letech ministerstvo zemědělství a Lesy ČR. Díky ministerstvu se každý den vybuduje půl kilometru nových vodovodů a kanalizací. „Voda je pro nás absolutní prioritou, do konce volebního období plánujeme opravit, rekonstruovat či odbahnit 750 rybníků a malých vodních nádrží, dalších 100 postavíme úplně nových. Lesy ČR plánují ve stejném období 73 nových vodních nádrží a dalších 292 obnoví či opraví. Celkem je to 1215 rybníků za tři roky. Dalo by se tedy říct, že co den, to jeden rybník,“ sdělil v březnu ministr zemědělství Miroslav Toman.

Na tyto investice uvolní ministerstvo zhruba půl miliardy korun ročně. Další prostředky budou alokovány na rozvoj veřejných vodovodů v obcích a napojení na systémy a vodní zdroje s dostatečnou kapacitou. Na to má zase ministerstvo zemědělství do dalších let připraveno zhruba šest miliard korun.

Scroll to Top