PVS vypsala tendr za 210 milionů

Pražská vodohospodářská společnost vypsala tendr na modernizaci stávající vodní linky. Jde o zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele. Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast je 6. května 2019.

PVS je vlastněná městem Praha a obnovu infrastruktury financuje z nájmu od Pražských vodovodů a kanalizací (PVK), které v metropoli zajišťují distribuci vody a čištění vody odpadní. Další investice financuje přímo magistrát. PVS tento rok podle plánu zahájí více než stovku modernizací vodovodních řadů, kanalizačních potrubí a dalších částí infrastruktury. Další investice se budou týkat Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) na Císařském ostrově a jiných menších čistíren. Společnost bude rovněž pokračovat v několika desítkách zahájených staveb.

Celkem PVS letos proinvestuje 2,18 miliardy. K největším chystaným akcím patří dokončení rekonstrukcí kanalizace v Jungmannově ulici v Praze 1 za 45,2 milionu korun a v ulici Nad Novou Libní v Praze 8 za 41,5 milionu. Dále bude pokračovat modernizace čerpacích stanic na Novodvorské za 29,9 milionu a na Chodově za 29,2 milionu. Společnost také investuje 36,3 milionu do vodojemu na Floře a 30 milionů do vodojemu v Hrdlořezích. Největší investicí v posledních letech byla dostavba nové vodní linky ÚČOV. Stavba, která měla vyjít na 5,8 miliardy, se nakonec prodražila o zhruba 300 miliónů. Město muselo všechny náklady uhradit samo, protože nemělo nárok na prostředky z EU.

Plán na koncern městských firem v Praze včetně PVS neprošel

Vizi koncernu pražských městských firem představil v dubnu 2018 radní pro majetek Karel Grabein Procházka. Mezi ostatními radními však nedošlo ke shodě, které firmy by do něj měly spadat. Procházka hovořil o tom, aby v první vlně do koncernu patřily Pražská plynárenská, Pražská vodohospodářská společnost, Pražské služby a Kolektory Praha. Zazněly také návrhy, aby byly do nové struktury zařazeny Technická správa komunikací, Operátor ICT a Technologie Praha. Původně chtěl Procházka založit holding, kdy by se musela změnit majetková struktura zahrnutých společností, což však u koncernu není nutné, a spolupráce má být zajištěna smluvně.

Vodovodní síť je v Praze dlouhá zhruba 3500 kilometrů. PVS je stoprocentně vlastněná Prahou a stará se o vodohospodářskou infrastrukturu, distribuci vody mají na starosti PVK, které vlastní Veolia. Město od francouzské společnosti nedávno odkoupilo 49 procent akcií PVK za 1,754 miliardy korun. Součástí dohody je také opce na odkup zbylých 51 procent akcií v roce 2028, kdy skončí smlouva s PVS na pronájem vodovodní infrastruktury.

Scroll to Top