Modernizace vodovodu a kanalizace v Klášterci nad Ohří

Severočeská vodárenská společnost zahájila 1. dubna rekonstrukci 361 metrů kanalizace a 625 metrů vodovodu v ulicích Ciboušovská a Souběžná a částečně v ulici Komenského v Klášterci nad Ohří. Na vodovodní řad je napojeno 160 obyvatel. V obou ulicích jsou totiž původní vodovody starší více než padesát let. Hotovo by mělo být do 30. října.

Vodaři nechali jednotlivé úseky prohlédnout kamerou, která prokázala kaverny, praskliny a nátok balastních vod. Práce na rekonstrukci tak budou probíhat většinou uložením potrubí do výkopu v souběhu s kanalizací, zčásti v samostatné rýze. „Opravované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem,“ řekl mluvčí společnosti SVS Jiří Hladík. Hotovo by mělo být do 30. října.

SVS plánuje v roce 2019 na investice a opravy téměř 1,7 miliardy korun. Na obnovu a modernizaci infrastrukturního majetku půjde 1,33 miliardy. SVS bude investovat do 239 staveb v 10 okresech. Dalších 337,5 milionu je určeno na potřebné opravy prostřednictvím provozovatele. Společnost vlastní 458 obcí a měst v Ústeckém a Libereckém kraji.

Ilustrační foto 

Scroll to Top