Unipetrol snížil množství vanadu v odpadních vodách

Rafinérská a petrochemická skupina Unipetrol začala ve výrobním areálu v Litvínově používat novou technologii snižující obsah vanadu v odpadních vodách vypouštěných do Bíliny. Realizace projektu za zhruba 46 milionů korun trvala přibližně rok. Technologie bude do ostrého provozu uvedena 1. července. V té době také vejdou v platnost nové, přísnější limity pro obsah vanadu v odpadních vodách stanovené integrovaným povolením Ústeckého kraje.

„Cílem investičního projektu bylo splnění nových hmotnostních a koncentračních limitů pro vanad vypouštěný do vod jejich vyčištěním na nově instalované technologii v prostoru centrální biologické čistírny. Spolu s novou technologií jsme během údržbářských činností za dalších patnáct milionů korun modernizovali související technologická zařízení tak, aby byla bezpečně a spolehlivě v provozu dalších minimálně patnáct let,“ vysvětlil ředitel jednotky EKO Unipetrol RPA Pavel Sláma.

Ročně investuje Unipetrol do ochrany životního prostředí přes miliardu korun. Společnost v létě 2015 postihla havárie v chemičce v Záluží u Litvínova. Největší mimořádná událost za posledních téměř třicet let odstavila provoz petrochemie. Oprava trvala rok a ušlý zisk činil podle informací holdingu necelých deset miliard korun. Unipetrol se zabývá rafinérskou a petrochemickou výrobou a od roku 2004 je součástí skupiny PKN Orlen. Za posledních více než deset let snížila společnost podle svého dokumentu objem znečištění vypuštěného v odpadních vodách o 83 procent.

Scroll to Top