Smart cities prvky v úpravnách a čistírnách SVS

Severočeská vodárenská společnost (SVS) využívá chytré technologie v rámci technologických celků jak v úpravnách pitné vody, tak v čistírnách odpadních vod. ČIANEWS o tom informoval mluvčí společnosti Jiří Hladík.

Jak vypadá užívání prvků v praxi? Například v úpravnách vody jde o UV lampy nebo části technologií pro dávkování chemikálií a souvisejících procesů. V čistírnách se zase prvky nasazují pro měření nebo datové přenosy. Dále jsou také podle Hladíka k dispozici při provádění kamerových prohlídek, analýz kvality pitné vody, analýz vypouštěných odpadních vod, používání zabezpečovacích systémů na objektech či nástrojů pro matematické modelování a tvorbu řady generelů pro zajištění zásobování měst i rozsáhlejších aglomerací.

SVS plánuje v roce 2019 na investice a opravy téměř 1,7 miliardy korun. Na obnovu a modernizaci infrastrukturního majetku půjde 1,33 miliardy. SVS bude investovat do 239 staveb v 10 okresech. Dalších 337,5 milionu je určeno na potřebné opravy prostřednictvím provozovatele. Společnost vlastní 458 obcí a měst v Ústeckém a Libereckém kraji.

Scroll to Top