SmVaK Ostrava opět zpřístupní úpravnu vody v Podhradí u Vítkova

V sobotu 30. března bude znovu otevřena veřejnosti úpravna vody v Podhradí. Důvodem je velký zájem o exkurze. Kapacita je již plně obsazena. Nejvýznamnější vodárenská společnost v Moravskoslezském kraji, SmVaK Ostrava, otevřela 23. března při příležitosti oslav Světového dne vody čtyři velké čistírny odpadních vod a úpravnu pitné vody. Děti a dospělí se tak mohli seznámit s procesem výroby pitné vody a čištěním vody odpadní.

Úpravna vody Podhradí, která prošla v letech 2015-2016 významnou modernizací strojně-technologického zařízení, je unikátním technickým dílem a příkladem průmyslové technické architektury z dílny architekta Cyrila Kajnara. Dominantou nad vstupní částí tvoří rozsáhlý reliéf národního umělce Vincence Makovského z cyklu Voda v našem životě. Zdrojem surové vody je kaskáda údolních nádrží Kružberk a Slezská Harta. Surová voda je do Podhradí přiváděna 6,7 kilometru dlouhou tlakovou štolu. Jedná se o největší úpravnu v Moravskoslezském kraji s maximální výrobní kapacitou 2 700 litrů za sekundu.

Podle generálního ředitele SmVaK Ostrava Anatola Pšenička vnímají vodohospodáři letošní oslavy Světového dne vody hned z několika perspektiv. Ať už díky odpovědnému přístupu k infrastruktuře, kapacitě centrálních zdrojů ve správě Povodí Odry nebo unikátnímu systému Ostravského oblastního vodovodu.

Scroll to Top