V Křivoklátu odvolali kvůli ztrátě důvěry starostu

Křivoklátští zastupitelé odvolali starostu Zdeňka Vajce. Podle nich se tak rozhodli na základě ztráty důvěry. Účelově jim měl podávat některé informace, jiné naopak zatajovat. Ten jakékoliv podobné pochybení odmítl. Až do zvolení nového starosty řídí obec místostarostka Taťána Friebertová. Ve městě se v této souvislosti skloňuje například problematika vodovodů a kanalizací. Informoval o tom Deník.

„Během působení pana starosty ve funkci došlo ke ztrátě důvěry z důvodů podávání účelově zkreslených informací, neposkytování relevantních informací a v některých případech záměrně zatajovaných skutečností zastupitelům,“ citovala z vyjádření zastupitelů Libuše Vokounová. Podle ní Vajc pochybil v rozpočtu na gravitační kanalizaci, ve finanční analýze platební schopnosti městysu, ve změnách v územním plánu, v podpisu smlouvy s firmou Provod ve výši téměř půl milionu korun, a to i přes předchozí vyslovený nesouhlas zastupitelstva.

„Zatajování důležitých informací, které jsou pro městys klíčové, nátlak na zastupitelstvo a i na jednotlivé zastupitele v důsledku našeho nesouhlasu s kroky, které chtěl starosta učinit, mě donutilo názor na Zdeňka Vajce přehodnotit. Jsem přesvědčen, že v případě jeho dalšího působení jako starosty skončíme ve stavu, kdy během stavby gravitační kanalizace dojde k předlužení obce a stavby se nedokončí,“ řekl k věci pro změnu zastupitel Petr Hájek.

Bývalý starosta uvedl, že zakázku s firmou Provod uzavřel prý kvůli tomu, že společnost s obcí spolupracuje delší dobu a území zná. „Rozpočet na gravitační kanalizaci se v podstatě opírá o rozpočet od zhotovitele. Ze strany zastupitelů došlo opakovaně k napadání firmy a mojí osoby, že jsem s nimi osobně spojen a provázán. Jedná se o společnost, která provozuje inženýrskou činnost a připravuje projekty a dotační přípravu na získávání staveb. Je to společnost, která zná Křivoklátsko dlouhodobě. Byla nositelem odkanalizování vody na velkém projektu za 1 miliardu korun,“ zdůraznil Zdeněk Vajc. Ohradil se také proti tomu, že by na zastupitele či místostarostku vyvíjel jakýkoliv tlak. Otázka vody je v městysu zvlášť citlivým tématem. Například v létě ji musí kvůli nedostatku pravidelně dovážet.

Scroll to Top