Plzeňští radní schválili zásady pro hospodaření s dešťovou vodou

Radní v krajském městě navrhují, jak vodu udržet v místě spadu a místo svedení do kanalizace ji nechat vsakovat. Koncepční materiál zpracovala městská organizace Útvar koncepce a rozvoje města Plzně a hledá přírodě blízké způsoby hospodaření s dešťovou vodou. Dokument bude sloužit jako metodický podklad pro městské organizace, ale i pro soukromé investory při projektové a investiční přípravě staveb.

„Vývoj počasí v posledních letech jasně ukazuje, že se musíme využitím dešťových vod zabývat. Chceme snižovat dopad klimatických změn a zvyšovat kvalitu života občanů v metropoli. Nové způsoby plánujeme systematicky využívat například při stavbě parkovišť, připravujeme ale také projekty zazelenění plochých střech městských budov, které zadrží srážkovou vodu a podobně,“ řekl technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

Opatřeními v Plzni reagují na klimatické změny. Tato problematika patřila v roce 2018 k hlavním tématům několika politických stran v komunálních volbách. Dokument rovněž navrhuje způsoby, jakým způsobem lze povrchově odvodnit silnice a parkoviště.

67 milionů do vodohospodářské infrastruktury v Plzeňském kraji

Další obce a města v Plzeňském kraji můžou letos začít budovat kanalizace a vodovody. Alokovaná částka je sice menší než loni, ale krajští radní budou jednat o jejím navýšení. Žádosti mohou být podávány již jen do 29. března. Hejtmanství chce také zlepšit kvalitu vody v přehradě Hracholusky. Od loňského jara disponuje studií, která popisuje, co snižuje kvalitu vody a jak situaci zlepšit. Zpracovatelé kraji nabídli víc než 173 opatření za miliardu korun. Podle výsledků studie by se měly nové čistírny odpadních vod měst a obcí na přítocích do přehrady modernizovat nebo doplnit o zařízení, která by odstraňovala fosfor z vody.

S podnětem výrazněji sledovat kvalitu pitné vody na Plzeňsku přišla loni TOP 09. V přepočtu na sto tisíc obyvatel drží kraj nelichotivý primát v podobě výskytu rakoviny ledvin či slinivky břišní. Jestli na to má vliv kvalita pitné vody, není prokazatelně doloženo. Podle neonatologa Jiřího Dorta jde o zásadní problém, který zůstává stále skryt veřejnému povědomí. TOP 09 usiluje o to, aby byly některé látky více zohledněny v testech kvality vody.

Scroll to Top