Jan Tlolka z SmVaK Ostrava: Nevhodné látky a předměty v kanalizaci zůstávají ...

Při příležitosti oslav Světového dne vody se Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava zaměřily ve svých provozech také na osvětu. Návštěvníkům zaměstnanci opakovaně vysvětlovali, jaké látky a předměty do kanalizace nepatří. Podle ředitele kanalizací Jana Tlolky se jedná o velký problém, který vodaři ve svých provozech permanentně řeší.

„Situace se i přes naši snahu veřejnost v tomto ohledu vzdělávat nijak nelepší. Myslíme si, že je potřeba se zaměřit už na ty nejmenší, kterých byl mezi návštěvníky významný počet. Ti potom mohou ovlivňovat i dospělé, aby svých chováním nekomplikovali práci vodohospodářům, nepřispívali k technickým problémům na síti nebo v čistírnách a hlavně neškodili životnímu prostředí,“ vysvětlil Jan Tlolka.

Nejvýznamnější vodohospodářská společnost v Moravskoslezském kraji, SmVaK Ostrava, otevřela při příležitosti oslav Světového dne vody čtyři velké čistírny odpadních vod a úpravnu pitné vody v Podhradí u Vítkova. Děti a dospělí se tak mohli seznámit s procesem výroby pitné vody a čištěním vody odpadní. Zvlášť velký zájem byl o návštěvu úpravny v Podhradí. Vodohospodáři ji tak veřejnosti otevřou ještě jednou, v sobotu 30. března. I v tomto případě je však kapacita již plně obsazena. Ve hře je ale varianta, že bude návštěvníkům přístupná v dalších měsících.

Světový den vody se koná každoročně k upoutání pozornosti na význam vody a potřebu obhajovat udržitelné nakládání s vodními zdroji. Tradice byla založena v roce 1993, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů 22. březen vyhlášen Světovým dnem vody. Oslavy jsou spojeny s množstvím akcí určených pro veřejnost, při kterých je možné navštívit mnohdy jinak nepřístupná místa spojená s vodou.

Scroll to Top