Světový den vody: 400 návštěvníků v SmVaK Ostrava

Nejvýznamnější vodárenská společnost v Moravskoslezském kraji, SmVaK Ostrava, otevřela při příležitosti oslav Světového dne vody čtyři velké čistírny odpadních vod a úpravnu pitné vody v Podhradí u Vítkova. Děti a dospělí se tak mohli seznámit s procesem výroby pitné vody a čištěním vody odpadní. Informoval o tom mluvčí společnosti Marek Síbrt.

SmVaK Ostrava zpřístupnily provozy čistíren odpadních vod v Opavě, Havířově, Karviné a Frýdku-Místku. Zvlášť velký zájem byl o návštěvu úpravny vody v Podhradí. Vodohospodáři ji tak veřejnosti otevřou ještě jednou, v sobotu 30. března. I v tomto případě je kapacita již plně obsazena. Ve hře je také varianta, že bude návštěvníkům přístupná některý den v dalších měsících.

V roce 2018 oslavil Ostravský oblastní vodovod 60 let provozu. Úpravna vody Podhradí, která prošla v letech 2015-2016 významnou modernizací strojně-technologického zařízení, je unikátním technickým dílem a příkladem průmyslové technické architektury z dílny architekta Cyrila Kajnara. Dominantou nad vstupní částí tvoří rozsáhlý reliéf národního umělce Vincence Makovského z cyklu Voda v našem životě. Zdrojem surové vody je kaskáda údolních nádrží Kružberk a Slezská Harta. Surová voda je do Podhradí přiváděna 6,7 kilometru dlouhou tlakovou štolu. Jedná se o největší úpravnu v Moravskoslezském kraji s maximální výrobní kapacitou 2 700 litrů za sekundu.

„Myslím, že významná část veřejnosti nemá jasnou představu o tom, co vše je potřeba udělat pro to, abychom si mohli z kohoutku pustit kvalitní pitnou vodu. Návštěvníkům jsme krok za krokem ukázali a vysvětlili vysoce technicky propracovaný proces úpravy surové vody na vodu pitnou,“ uvedl ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.

Lidé, kteří se rozhodli pro návštěvu čistíren odpadních vod, si měli možnost projít cestu vody. Ta přichází znečištěná do areálu a vyčištěná míří zpět do přírody. „Zaměstnanci návštěvníkům vysvětlili, jak proces probíhá a jaké parametry musí voda před tím, než je vypuštěna zpět do přírody, podle platné legislativy splňovat. Největší zájem byl o prohlídku čistírny odpadních vod v Opavě a Frýdku-Místku, slabší byl zájem v Karviné a Havířově,“ vysvětlil mluvčí Marek Síbrt.

Podle generálního ředitele SmVaK Ostrava Anatola Pšenička vnímají letošní Světový den vody hned z několika perspektiv. Ať už díky odpovědnému přístupu k infrastruktuře, kapacitě centrálních zdrojů ve správě Povodí Odry nebo unikátnímu systému Ostravského oblastního vodovodu.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava hlásí pro tento rok největší objem investic v historii – 657 milionů korun. Meziročně je to o 127 milionů korun více. Vodaři investují do obnovy, modernizace a rozvoje úpraven pitné vody, vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod. Zhruba čtvrt miliardy vynaloží do oblasti kanalizací a čistíren, více než 225 milionů do vodovodních sítí a přes 110 milionů do páteřního výrobního a distribučního systému pro dodávky pitné vody v regionu, Ostravského oblastního vodovodu.

Scroll to Top