Potravinářský závod v Babicích počítá s opakovaným využitím vody

Tradiční potravinářské závody v Babicích a Kunovicích na Slovácku udělaly významný krok k maximálnímu zefektivnění využívání energií a dalších médií. Společnost ČEZ ESCO do obou závodů letos díky vzájemné dohodě zavede nejmodernější energetický management. Oba závody jsou součástí výrobně–distribučního řetězce Orkla Foods Česko a Slovensko, které tvoří české potravinářské společnosti Hamé a Vitana.

„V posledním období nám narostly prakticky všechny vstupní náklady. Pocítili jsme to zejména u energií, například ceny elektřiny či plynu vzrostly meziročně o desítky procent. Naší absolutní prioritou je kromě automatizace také maximální zefektivnění využívání energií v našich výrobních závodech. Nechceme zkrátka plýtvat, a tyto projekty nám každoročně dokáží ušetřit významné prostředky,“ vysvětlil ředitel výrobně-distribučního řetězce Orkla Foods Česko a Slovensko Petr Novák.

V praxi to znamená, že budou v obou závodech letos spuštěna měřící čidla napojená na datovou infrastrukturu. Ta pak bude vše zaznamenávat a průběžně vyhodnocovat. „Zjednodušeně řečeno díky tomu získáme dokonalý přehled, kam přesně a jak proudí energie a další média v daném závodě. Zjistíme tím také, kde dochází případně i k malým únikům a neefektivitám v jejich využití, což je základní předpoklad k nápravě a maximálnímu využití stávajících zdrojů,“ popsal jádro projektu projektový manažer ČEZ ESCO pro průmyslovou energetiku Lubomír Tararík.

ČEZ ESCO je součástí energetické skupiny ČEZ a nabízí komplexní energetické služby. Vznikla v roce 2014 a pokrývá energetické potřeby firem, obcí a institucí. Zajišťuje také dodávky komodit, energetické audity, energetické poradenství či výstavbu kogeneračních jednotek a instalací fotovoltaických elektráren.

Výrobní závody Hamé i Vitany udělaly v posledním období v oblasti udržitelnosti velké pokroky a například v největším závodě v Babicích funguje od loňska kogenerační jednotka, kterou by měla letos doplnit další obdobná jednotka v závodě v Kunovicích. Díky novému systému cirkulace vody a jejímu opakovanému využití nyní ušetří více než pětinu objemu vody pro výrobu a k vytápění i v závodě v Podivíně, podobné ambice má také závod v Babicích.

Zde je v současnosti připraven projekt na opakované využití tuků na vytápění. V Babicích rovněž počítají s tím, že se zbytková ohřátá voda z výroby z autoklávů využije na předehřátí další vody pro výrobu, nebo že se zbytková energie uvolněná při výrobě bude ve větší míře využívat k vytápění dalších prostor v zimě, a naopak ochlazování v létě.

Scroll to Top