Moravskoslezský kraj opět podpoří obce ve vodohospodářských projektech

Hejtmanství rozdá na dotacích v oblasti životního prostředí přes 40 milionů korun. Důležitou oblastí je také environmentální vzdělávání a problematika sucha. Moravskoslezský kraj také dlouhodobě podporuje Záchrannou stanici pro volně žijící živočichy v Bartošovicích, která pečuje o zraněné nebo handicapované živočichy.

„Oblast životního prostředí je rozmanitá a kromě ochrany ovzduší nebo nakládání s odpady řešíme i nepřeberné množství dalších záležitostí. Jedním z problémů, který je stále aktuálnější, je sucho. Přispíváme na projekty vodního hospodářství, jako jsou výstavby kanalizací, čistíren odpadních vod a dalších vodárenských staveb. Obce podporujeme v efektivním nakládání se splaškovými i srážkovými vodami, čímž mimo jiné napomáháme řešit právě následky sucha,“ vysvětlila náměstkyně hejtmana kraje pro životní prostředí Jarmila Uvírová. Podle ní je také ze strany obcí čím dál větší zájem o podporu projektů z oblasti vodního hospodářství.

V porovnání s jinými regiony České republiky Moravskoslezský kraj sucho v oblasti dodávek dostatečného množství pitné vody výrazněji netrápí. Shodli se na tom představitelé tří nejvýznamnějších vodohospodářských společností v Moravskoslezském kraji, SmVaK Ostrava, Povodí Odry a Ostravských vodáren a kanalizací. „Vděčíme za to především významným vodním zdrojům v regionu a zásobám vody v nich,“ uvedl například generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička, jehož slova na tiskové konferenci v Ostravě k oslavám Světového dne vody potvrdil generální ředitel společnosti Ostravské vodárny a kanalizace Vojtěch Janoušek. Podle Jiřího Pagáče z Povodí Odry odtoky z přehrad v zimě nadlepšovaly průtoky v tocích pod nimi v období sucha, a potvrdila se tak jejich úloha. „V průběhu dlouhotrvajícího sucha jsme nemuseli zásadně omezovat dodávky vody pro obyvatele či průmysl,“ poznamenal Pagáč.

Kraj se zaměřuje na environmentální vzdělávání ve školách. „Těší mě, že školy a neziskové organizace přicházejí se spoustou nápaditých projektů. Osvěta a poradenství jsou velmi důležité pro zvýšení environmentálního povědomí dětí i dospělých. Je třeba, aby lidé začali vnímat, že zodpovědnost za životní prostředí má každý z nás. Velmi se nám osvědčily například exkurze na farmy, podporujeme včelařské kroužky, přispíváme na zřizování naučných stezek a vzdělávacích prvků ve školních zahradách,“ řekla dále Uvírová.

Moravskoslezský kraj rovněž vyčlenil ze svého rozpočtu 13 a půl milionu korun na ozdravné pobyty dětí. „Jsem ráda, že krajští zastupitelé schválili další várku žádostí za celkem více než 6 milionů korun. Za čistým vzduchem pojede díky krajské dotaci více než 860 žáků základních škol a přes 250 dětí z mateřinek. Minimálně dvanáctidenní pobyty mají zvýšit odolnost dětí, dopřát jim odpočinek od městského prostředí a hlavně regeneraci dýchacích cest,“ uzavřela Uvírová.

Scroll to Top