ČHMÚ vylepšil aplikaci předpovědního modelu Aladin pro Českou republiku

Statistiky výsledků nového nastavení ukazují významné zlepšení předpovědí proti předchozí verzi. Numerický model sice stále počítá předpověď na následující tři dny, ale nyní už na výpočetní síti se čtyřikrát více body. Změn oproti předchozí verzi je však podle ČHMÚ více.

„V každém horizontálním směru se krok modelu zvýšil. Bylo také zachováno 87 vertikálních hladin. Co se významně vylepšilo, je detailnější zpracování topografie. V dřívější verzi byl terén více zhlazen právě vlivem hrubšího rozlišení 4,7 kilometrů. Některé horské polohy tak byly nižší, než je skutečnost. Nyní je možné počítat s jemnější orografií, od které si slibujeme přesnější předpovědi nejen pro české hory nebo údolí, ale obecně zlepšení výsledků pro celou oblast střední Evropy,“ vysvětlili meteorologové na portálu chmu.cz.

Změna je možná díky instalaci nového superpočítače z roku 2018. Navýšená výpočetní kapacita nově umožňuje nejen počítat na hustší síti bodů, ale zároveň lze použít složitější a výpočetně náročnější metody. Nová provozní verze modelu také zúročuje předchozí investice do vývoje celého systému.

„Samotná příprava na tak podstatnou změnu, která se týká nejen vědeckého obsahu modelu jako takového, ale i nutných technických úprav, probíhala zhruba rok při současném zajištění produktů pro velké množství odběratelů dat, kteří výstupy numerického modelu používají,“ uvedla vedoucí vývojového týmu Radmila Brožková.

ČHMÚ: Automatické měření množství sněhu varuje před povodněmi

Český hydrometeorologický ústav nainstaloval v prosinci v Brdech na Rožmitálsku v pořadí již druhou automatickou sněhoměrnou stanici, která navíc včas varuje před hrozícími povodněmi. Leží na kopci Praha v nadmořské výšce 862 metrů. První se nachází v katastru Teslín v nadmořské výšce 720 metrů. Podle ČHMÚ stanice neslouží pouze pro účely měření výšky sněhu, ale vzhledem ke stále aktuálnějšímu problému sucha s nedostatkem podzemní vody je technologie využívána především k získávání údajů o objemu vody obsažené ve sněhové pokrývce, nebo o kvantitě vody v povodí.

Výsledky měření jsou jedním ze vstupů pro hydrologické předpovědní modely, které dokáží nasimulovat hydrologické režimy v povodí a procesy postupného tání. Stanice mají nainstalovány ultrazvukové čidlo, které měří výšku sněhu. Jedna z nich je navíc vybavena váhovým polštářem s tlakovým čidlem, a dokáže tak určit nejen hustotu sněhu, ale především objem vody.

Scroll to Top