Vodohospodářská stavba roku 2018 pro úpravnu vody v Tlumačově

V pátek 22. března převzaly VaK Zlín na slavnostním setkání vodohospodářů v Kongresovém centru Praha ocenění Vodohospodářská stavba roku 2018. Společnost si ji vysloužila za modernizaci úpravny vody v Tlumačově. Soutěž vyhlásil Svaz vodního hospodářství ČR ve spolupráci se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR a konala se pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana a ministra životního prostředí Richarda Brabce.

Zlínské vodárny získaly ocenění v kategorii Stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod nad 50 milionů korun. „Vnímáme to jako velký úspěch, že jsme zvítězili s naším projektem rekonstrukce úpravny vody v Tlumačově. Odborná komise ocenila zejména řešení úpravy vody špičkovou úpravárenskou technologií – v Pomoraví ojedinělou. Jedná se o kombinaci ozonizace a filtrace přes aktivní uhlí, která přináší novou kvalitu vody pro 48 tisíc obyvatel Zlínska z hlediska odstranění nežádoucích látek i senzorických vlastností vody,“ sdělil předseda představenstva VaK Zlín Svatopluk Březík.

Modernizovat úpravnu vodárny začaly v Tlumačově v červnu 2017. Cílem bylo zlepšit kvalitu vody. Akce si vyžádala zhruba 80 milionů korun. Úpravna Tlumačov zásobuje zhruba padesát tisíc obyvatel. Voda směřuje například do západní části Zlína, dále do Otrokovic, Napajedel, Halenkovic, Pohořelic, Karlovic a dalších obcí a měst v kraji. Investice směřovaly zejména do doplnění ozonizace a filtrace vody přes aktivní uhlí. Díky tomu se zlepší senzorické vlastnosti pitné vody. Efektivněji budou zachytávány cizorodé látky, další výhoda bude spočívat ve snížení produkce kalu a zvýšení automatizace provozu.

Scroll to Top