Studie doporučuje revitalizovat Stříbrné jezero a rozšířit vodní prvky v Opavě

Do roku 2100 by měla podle modelů stoupnout průměrná teplota ve městě o tři stupně ve srovnání s obdobím let 1961-2009. Na klimatické změny připravuje obyvatele Adaptační strategie města Opavy. Dokument se zaměřuje na rozvoj zahrádkářské kolonie, rozšíření parků, vodních prvků, pítek nebo zastínění hřišť.

„Analyzuje místní rizika, zejména pro citlivé skupiny, jako jsou děti nebo starší občané. Navrhuje, jak rizikům čelit a jak zajistit kvalitní život obyvatel i v měnících se podmínkách. Přispívá tím k naplňování dlouhodobé vize Strategického plánu města,“ uvedl náměstek primátora Michal Jedlička. Adaptační opatření jsou rozdělena do tří skupin.

Zelená opatření nejprve zahrnují obnovu a rozšiřování městské zeleně. Modrá opatření zadržování vody v krajině a vytváření vodních ploch a Šedá opatření úpravy budov na energeticky úsporné a využívání obnovitelných zdrojů.

Lidé na Opavsku pijí kvalitní vodu bez pesticidů

Dlouhodobě kvalitní vodu má přehrada Kružberk. Pesticidy jsou zde totiž pod úrovní stanovitelnosti. Nádrž na řece Moravici v Moravskoslezském kraji začala být napouštěna v roce 1955. V posledních letech prošel Kružberk modernizací za 77 milionů korun. Podle dispečera Povodí Odry Lubomíra Jaroše bylo primárním cílem akce prodloužení životnosti vodního díla a zlepšení pevnostních a estetických vlastností namáhaných betonových konstrukcí.

„Žádná opatření, jejichž cílem by mělo být snížení obsahu pesticidů ve vodě, nejsou nutná. Pitná voda v oblastech, které zásobuje společnost SmVaK Ostrava, má dlouhodobě výbornou kvalitu. Je to dáno kvalitou zdrojů, zlepšením stavu životního prostředí v posledních desetiletích a také moderní úpravárenskou technologií,“ zdůraznil v říjnu mluvčí SmVaK Ostrava Marek Síbrt. Na území více než šedesátitisícového města provozuje společnost 161,5 kilometru kanalizace a čistírnu odpadních vod s projektovanou kapacitou 149 tisíc ekvivalentních obyvatel.

Opavsko také potěšila zpráva Krajské hygienické stanice v Ostravě, která provádí kontrolní stanovení pesticidů v pitné vodě ve vodovodní síti. Z výsledků laboratorních analýz prováděných na území okresu Opava podle Deníku vyplývá, že limit pro žádnou pesticidní látku ani její metabolit nebyl v roce 2018 na Opavsku ve veřejném vodovodu překročený.

Scroll to Top