Lesníci bojují s kůrovcem i s pomocí dronů

Nad lesy se nově vznášejí dálkově řízená bezpilotní letadélka. Své využití našly také v zemědělské činnosti. O nasazení dronů na mapování kůrovce rozhodlo ministerstvo zemědělství a Lesní ochranná služba České republiky.

„Smrky z důvodu sucha a nedostatku vody ztrácejí svou obranyschopnost, riziko napadení kůrovci kdekoli v porostech stoupá. Jako perspektivní se jeví využití dronů s instalovanými multispektrálními kamerami. Věříme, že se nám podaří úspěšně zjistit kůrovce ve smrku ještě v raných stádiích. Bezpilotní letadlo osazené senzory se jeví jako několikanásobně levnější a přesnější metoda detekce hmyzu než klasické pilotované letouny,“ vysvětlil Jan Příhoda z LOS.

Ministr zemědělství Miroslav Toman na začátku roku zdůraznil, že boj se suchem a kůrovcem je pro resort prioritou. „V oblasti vodního hospodářství je v současnosti skloňována výstavba několika přehrad, jsou dokončené studie proveditelnosti středočeských Kryr, Senomat a Šanova, projektové práce se provádí u větších přehrad ve Skaličce a Vlachovicích, územní rozhodnutí je již platné v Nových Heřminovech,“ sdělil v lednu Toman.

Kromě boje proti kůrovci Lesy ČR investují rovněž do opravy a údržby vodohospodářského majetku. Pro tento rok tak mají alokovaných 260 milionů korun na stavební investice a 80 milionů do modernizace majetku.

Scroll to Top