Ministerstvo zemědělství: Podpoříme opravu a stavbu tisícovky rybníků a malých vodních nádrží

Více než 1200 rybníků a malých vodních nádrží podpoří v následujících třech letech ministerstvo zemědělství a Lesy ČR. Díky ministerstvu se každý den vybuduje půl kilometru nových vodovodů a kanalizací. Resort o tom informoval prostřednictvím tiskové zprávy.

„Voda je pro nás absolutní prioritou, do konce volebního období plánujeme opravit, rekonstruovat či odbahnit 750 rybníků a malých vodních nádrží, dalších 100 postavíme úplně nových. Lesy ČR plánují ve stejném období 73 nových vodních nádrží a dalších 292 obnoví či opraví. Celkem je to 1215 rybníků za tři roky. Dalo by se tedy říct, že co den, to jeden rybník,“ sdělil ministr zemědělství Miroslav Toman. Na tyto investice uvolní ministerstvo zhruba půl miliardy korun ročně. Další prostředky budou alokovány na rozvoj veřejných vodovodů v obcích a napojení na systémy a vodní zdroje s dostatečnou kapacitou. Na to má zase ministerstvo zemědělství do dalších let připraveno zhruba šest miliard korun.

„V současnosti každý den vybudujeme půl kilometru nových vodovodů a kanalizací, v aktuálním programu to bude přes 1000 kilometrů. Ročně se díky tomu nově na veřejný vodovod či kanalizaci připojí 10 tisíc obyvatel,“ uvedl Toman. Do zavlažovacích soustav investuje ministerstvo každý rok přibližně 100 milionů, na protipovodňová opatření miliardu ročně a v současnosti připravuje také stavbu nových přehradních nádrží v regionech, které jsou nedostatkem vody ohroženy nejvíce.

Do výzkumu miliarda

Loni byla například podpořena vědecká práce zabývající se dopady sucha na zemědělskou produkci, která vede k nalezení genů zvyšujících odolnost rostlin k suchu nebo práce zaměřená na zvýšení odolnosti kuřat k bakteriálním infekcím.

V roce 2018 vědci u zemědělských projektů skončili s vývojem nového stroje Eco Tiller 600 pro pásové zpracování půdy. Díky technologii by měl být v půdě udržen lepší vodní režim. K nejúspěšnějším loňským akcím patřilo dokončení projektu na systém pro monitoring a předpověď dopadů zemědělského sucha, který díky systému předpovědi sucha na webu slouží zemědělcům jako platforma pro předávání informací.

Ministerstvo zemědělství pro letošní rok vypsalo dvě soutěže. Jedna je určena mladým vědcům do 35 let, druhá pro realizovaný výsledek ve výzkumu a experimentálním vývoji. V obou soutěžích druhým rokem za sebou nabízí vítězi 90 tisíc korun, stříbrnému projektu 70 tisíc korun a jako třetí cenu 50 tisíc korun, výsledky jsou poté každoročně ohlašovány v létě na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích.

Scroll to Top