Oslavy Světového dne vody jsou v plném proudu

Na mnoha vodárenských provozech a vodních dílech probíhají v sobotu 23. března oslavy Světového dne vody. Vodohospodáři zpřístupnili běžně uzavřené objekty. Tématem letošních oslav je Leaving no one behind (Voda pro všechny).

Například společnost SmVaK Ostrava si pro veřejnost připravila exkurze Úpravny vody Podhradí na Vítkovsku a čistírny odpadních vod ve Frýdku-Místku, Karviné, Havířově a Opavě. Vítkovská úpravna bude kvůli značnému zájmu veřejnosti otevřena také v sobotu 30. března. Podle mluvčího společnosti Marka Síbrta jde v případě Podhradí o unikátní příležitost prohlédnout si objekt, který prošel v uplynulých letech významnou rekonstrukcí, je působivým příkladem průmyslové technické architektury z poloviny minulého století, jemuž dominuje nad vstupem reliéf Vincence Makovského z cyklu Voda v našem životě, a na konci loňského roku oslavil šedesát let svého provozu.

Povodí Odry zase zpřístupnilo vodní díla Slezská Harta, Kružberk, Morávka, Žermanice, ale také vodohospodářský dispečink a vodohospodářské laboratoře v sídle podniku v Ostravě na Varenské ulici.

Společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim a Vodárenská společnost Chrudim si rovněž přichystaly Den otevřených dveří s komentovanou prohlídkou obou objektů. „Prohlídka bude možná pro běžnou veřejnost v sobotu 23. března od devíti hodin do dvanácti hodin. Cílem je ukázat zejména občanům Chrudimska, jak se vyrábí z povrchové vody voda pitná a naopak jak je upravována voda odpadní z domácností a průmyslových objektů, než je vypuštěna zpět do volné přírody,“ uvedl prokurista Vodovodů a kanalizací Chrudim Ivo Doskočil.

Světový den vody se koná každoročně k upoutání pozornosti na význam vody a potřebu obhajovat udržitelné nakládání s vodními zdroji. Tradice byla založena v roce 1993, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů 22. březen vyhlášen Světovým dnem vody.

Scroll to Top