Ústavní ochrana pro vodu?

Ministerstvo zemědělství jednalo s ústavními právníky, zástupci resortu životního prostředí, úřadu vlády, poslanecké sněmovny a podniky Povodí. Podle ministra Miroslava Tomana je voda v současnosti chráněná stejně jako ostatní přírodní zdroje. Ministr zdůraznil, že voda má být ale zájmem číslo jedna, který má být chráněn pro budoucí generace.

Ministerstvo zemědělství nechá zpracovat analýzu možností ústavní ochrany vody. Podle resortu je důvodem zvažované ústavní ochrany zranitelnost vody a její strategický význam z hlediska bezpečnosti státu především v souvislosti s nastupujícími klimatickými změnami a předpokládanými negativními dopady na život obyvatel, stav zemědělství a životního prostředí.

„Je nezbytné, aby stát chránil, udržoval a zachovával zdroje vody a vnímal vodu jako vzácnou a nenahraditelnou surovinu, neboť jde o strategický přírodní zdroj. Ukazuje se, že například v oblasti využití surovin je nezbytné zajistit, aby voda byla v rámci uplatňovaných veřejných zájmů zřetelnou prioritou,“ uvedl Toman.

Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce musí významu vody odpovídat i stupeň její ochrany v zákonech. Ústavní ochrana se nabízí jako účinné řešení. Tuto myšlenku v minulosti podpořilo i Sdružení místních samospráv ČR, iniciativu vítá také Svaz měst a obcí ČR. „Myšlenku ústavní ochrany považujeme jednoznačně za přínosnou. Voda je pro nás nenahraditelná a je třeba, aby měla dostatečnou veřejnou ochranu,“ doplnil předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl.

Scroll to Top