SOVAK ČR: Nabídka doktorského studia v oblasti řízení rizik

ČVUT v Praze v projektu RIRIZIBE připravuje průřezový doktorský program, jehož cílem je připravit odborníky, kteří budou umět na současné světové odborné úrovni správně identifikovat, analyzovat, hodnotit, řídit a vypořádat rizika spojená s technickými díly s cílem zajistit bezpečné technické parametry. Cílem výuky připravovaných manažerských i inženýrských disciplín je bezpečný objekt, který je zabezpečený vůči známým pohromám a neohrožuje své okolí, a to ani při svých kritických podmínkách. Informoval o tom SOVAK ČR. Kompletní text je k dispozici zde.

Scroll to Top