Liberecký kraj: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací bude aktualizován

Hejtmanství v současnosti hledá zhotovitele aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací. Program by měl s výhledem do roku 2030 vycházet z potřeb municipalit a z jejich územních plánů. Součástí bude také opatření ke zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody, případně návrhy propojení vodárenských systémů pro zásobování pitnou vodou.

„Aktualizace plánu je v současné době potřebná. Musíme reagovat na negativní dopady sucha a také zajistit zásobování pitnou vodou, pokud dojde k mimořádným situacím. Jsem rád, že aktualizace popíše skutečný a výhledový stav rozvoje jednotlivých území v kraji,“ uvedl člen rady kraje pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova Jiří Löffelmann. Podle kraje musí zhotovitel zpracovat celkovou aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje z roku 2004 a vyhodnotit jeho vliv na životní prostředí. Dokument popíše stav vodních zdrojů, stejně jako spotřeby vody a její produkce v regionu.

Liberecký kraj každý rok vyhlašuje program, který podporuje výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury. Pro rok 2019 v něm alokoval 18 milionů korun. Kraj se rovněž snaží preventivně čelit hrozbě sucha, a proto připravil nový dotační program podporující zadržování vody v krajině s rozpočtem 6 milionů korun. Ten je financován z Fondu ochrany vod Libereckého kraje.

„Žadatelé mohou ze získaných peněz postavit důležitá vodohospodářská díla, jako jsou například vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod či vodojemy. V současné době nás negativně ovlivňuje období sucha, proto mohou zájemci v rámci programu zažádat i o finanční příspěvek, který pomůže nalézt nové zdroje pitné vody,“ uvedl v únoru Löffelmann. Je připraveno 18 milionů korun a příjem žádostí bude probíhat od 29. března do 12. dubna. Příjemcem může být podle Löffelmanna obec do 4 tisíc obyvatel, a to buď samostatně, nebo jako součást svazku obcí.

Kraj připravuje i protipovodňový projekt za 4 miliony

Cílem je zajistit preventivní kroky a snížit negativní dopady povodní pro katastrální území obcí Bílý Kostel nad Nisou, Frýdlant, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Chrastava, Kryštofovo Údolí, Mníšek a Oldřichov v Hájích. Kraj získal dotaci z Operačního programu Životní prostředí a finančně se na něm budou podílet dotčené obce.

„Rada souhlasila s projektem pod podmínkou, že se na něm budou finančně podílet obce, jejichž území jsou dotčena. Obce v horním povodí, tedy i město Liberec a většina dalších výše po toku, neprojevily zájem o účast, proto nejsou v řešení zahrnuty,“ vysvětlil na podzim hejtman Martin Půta.

Scroll to Top