Vyšlo třetí letošní číslo časopisu Sovak

Titulní strana zachycuje Úpravnu vody Turnov-Nudvojovice a její rekonstrukci, která proběhla od listopadu 2017 do prosince 2018. Ve druhém článku se pak Hejduk zaměřil na zhodnocení přístupů Vodohospodářského sdružení Turnov k obnově majetku a k nové výstavbě. Mimo jiné zmiňuje, že při investicích je velký důraz kladen na architektonickou stránku a použité materiály.

22. března se slaví Světový den vody 2019 a nad jeho letošním mottem a významem pro Českou republiku se zamyslel Pavel Punčochář. V příspěvku, který zazněl na 10. bienální konferenci ODPADOVÉ VODY 2018 na Štrbském plese, jejímž byl časopis SOVAK mediálním partnerem, se autoři Libor Novák a Martin Srb zaměřili na provozní zkušenosti s aktivačními systémy pracujícími v nutričně deficitních podmínkách fosforu.

Předsedkyně odborné komise SOVAK ČR pro technickou normalizaci Lenka Fremrová shrnula normy pro analýzu vody zpracované v roce 2018. Zástupkyně SOVAK ČR v EurEau připravily zprávy ze zasedání komisí: Radka Hušková Zprávu ze zasedání komise EurEau pro pitnou vodu EU1 – únor 2019 a Marcela Zrubková Zprávu ze zasedání komise EurEau pro odpadní vody EU2 – leden 2019.

Jaké jsou názory na budoucí využívání čistírenských kalů? Závěry jednání jednodenní brainstormingové schůzky, organizované organizací ESPP (European Sustainable Phosphorus Platform), za účasti vědců, členů a partnerů ESPP a zájmových organizací v Bruselu shrnul Miroslav Kos. Do rubriky Z regionů se promítly i plánované oslavy Světového dne vody 2019 v regionech.

(Text byl částečně redakčně upraven) 

Scroll to Top