TK v Ostravě: Moravskoslezský kraj sucho výrazněji netrápí

Během tiskové konference k oslavám Světového dne vody došlo v Ostravě také na problematiku sucha. Téma dlouhodobě rezonuje mezi vodohospodáři a napříč jednotlivými ministerstvy. Podle představitelů tří nejvýznamnějších vodohospodářských společností v Moravskoslezském kraji, SmVaK Ostrava, Povodí Odry a Ostravských vodáren a kanalizací, region výrazně nezasáhlo.

„Vděčíme za to především významným vodním zdrojům v regionu a zásobám vody v nich,“ uvedl například generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička, jehož slova potvrdil generální ředitel společnosti Ostravské vodárny a kanalizace Vojtěch Janoušek.

„Situace v našem regionu byla z hlediska zdrojů surové vody v roce 2018 uspokojivá. Za to můžeme děkovat na jedné straně přírodě, když v červenci především v Beskydech vydatně zapršelo, což pomohlo povrchovým zdrojům, z nichž surovou vodu odebíráme (vodní díla Morávka na stejnojmenné řece a Šance na řece Ostravici), na druhé straně také páteřnímu výrobnímu a distribučnímu systému Ostravského oblastního vodovodu, který loni slavil 60 let od svého vzniku. Jeho technické řešení a parametry nám dávají záruku stabilních dodávek kvalitní pitné vody a dostatečném množství všem odběratelům, které jsou na něj napojeni,“ řekl před několika týdny pro vodarenstvi.cz Pšenička.

Podle něj v zásobované oblasti SmVaK Ostrava platí obvykle pravidlo, že v případě delších suchých období, jako tomu bylo například na jaře roku 2018, které vlastně vůbec nepřišlo, a zima přešla přímo ve velmi teplé počasí s letními parametry, že problémy nemají lokality napojené na centrální systémy, ale pouze ty, které jsou závislé na lokálních zdrojích. „I tam jsme ale schopni technickými opatřeními – manipulace, navážení vodojemů cisternami – situaci řešit tak, že nedochází k jakémukoliv omezování odběru a komfortu pro naše zákazníky,“ uvedl dříve Pšenička.

Podle Jiřího Pagáče z Povodí Odry odtoky z přehrad v zimě nadlepšovaly průtoky v tocích pod nimi v období sucha a potvrdila se tak jejich úloha. „V průběhu dlouhotrvajícího sucha jsme nemuseli zásadně omezovat dodávky vody pro obyvatele či průmysl,“ doplnil Pagáč.

Foto: přehrada Šance 

Scroll to Top