Jaro je tady: Sledujte kvalitu vody ve studni!

Kvalita vody se ve studních mění i v závislosti na klimatických faktorech. Při tání sněhu či povodních nebo suchu je proto nutné zkontrolovat, jakou vodu z nich pijeme. Odpovědná péče tak může předejít zdravotním komplikacím z nežádoucích látek, které v ní mohou být přítomny. Na studních je závislých zhruba 10 % obyvatel České republiky.

„Společnost Aqualia infraestructuras inženýring (AII) doporučuje před příchodem jara a po tání sněhu, kterého letos napadlo v porovnání s uplynulými roky nejen na horách nadprůměrné množství, majitelům studní provádět nejen pravidelné čištění a údržbu po zimním období, ale také věnovat pozornost odpovědné kontrole kvality vody ve využívaných individuálních zdrojích. Častým, ale bohužel mylným argumentem majitelů studní pro to, proč není údajně potřeba vodu laboratorně testovat, je dlouhodobé používání zdroje bez zdravotních komplikací. To nicméně nemusí znamenat, že má voda vyhovující kvalitu a nemůže nám způsobit nepříjemné problémy,“ říká vedoucí laboratoří AII Pavla Veselá.

Kvůli výskytu bakterií fekálního původu mohou být postiženy střevními či zažívacími komplikacemi děti a citlivější osoby. Podle Veselé je při prvním rozboru kvality vody v individuálním zdroji vhodné analyzovat více ukazatelů tak, aby bylo možné dosáhnout uceleného přehledu o významných parametrech. Při dalších analýzách je obvykle dostačující zaměřit se na kritické ukazatele, které nebyly v prvním rozboru vyhovující, a zkontrolovat si účinnost přijatých opatření.

Laboratoře se nejčastěji setkávají s potížemi, jako jsou zvýšený výskyt železa, manganu a dusičnanů. Aqualia infraestructuras inženýring upozorňuje, že u příležitosti Světového dne vody nabízí na rozbory vody dvacetiprocentní slevu bez ohledu na počet analyzovaných ukazatelů. „Provádíme chemické, mikrobiologické, biologické i senzorické zkoušky všech typů vod. Kromě naší akreditované Centrální laboratoře působíme v regionu také v areálech čistíren odpadních vod v Havířově, Třinci, Novém Jičíně a Opavě, kam je možné vzorky odpadní vody dovézt, nebo v areálech úpraven vod v Podhradí u Vítkova a Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí, kde přijímáme vzorky pro rozbory pitné vody,“ doplnila Veselá.

Společnost AII se dominantně zabývá inženýrskou činností v oblasti dodávek a výstavby čistíren odpadních vod, úpraven vody, vodovodů a kanalizací, čerpacích stanic nebo vodovodních a kanalizačních přípojek. Pro realizované stavby firma zajišťuje jejich přípravu po majetkoprávní stránce, zpracování projektové dokumentace a její projednání s dotčenými orgány státní správy, územní rozhodnutí, stavební povolení a vodoprávní rozhodnutí a kolaudační souhlas.

Scroll to Top