Pšenička: Motto Světového dne vody z několika perspektiv

Nejvýznamnějšího dodavatele pitné vody v Moravskoslezském kraji, společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, naplňuje motto Světového dne vody Leaving no one behind (Voda pro všechny) hned v několika bodech. Ať už díky odpovědnému přístupu k infrastruktuře, kapacitě centrálních zdrojů ve správě Povodí Odry nebo unikátnímu systému Ostravského oblastního vodovodu. Na tiskové konferenci k oslavám blížícího významného dne vody hovořil v sídle Povodí Odry generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

„Obnovujeme a udržujeme vodárenskou infrastrukturu v takovém stavu, abychom dokázali zajistit dostatečné množství vody ve výborné kvalitě pro všechny naše odběratele, stejně jako odváděli a čistili odpadní vody tak, že je vracíme do přírody většinou v lepší kvalitě, než mají místní toky. Udržujeme také solidární cenu pro velká města i malé odlehlé obce, i když náklady se logicky dle typu sídla výrazně liší. Využíváme, obnovujeme a zefektivňuje systém Ostravského oblastního vodovodu, který loni oslavil 60 let od svého zrodu, jako záruku stabilního zásobování regionu pitnou vodou,“ vysvětlil Anatol Pšenička.

Podle něj je společnost připravena napojovat na dodávky vody další lokality a oblasti i s ohledem na rozšiřující se zástavbu okolo měst a pod horami. V těchto lokalitách to však musí korespondovat s plánem regionálního rozvoje vodovodů a kanalizací. Vodohospodáři také věnují výraznou pozornost systému Ostravského oblastního vodovodu, který v prosinci oslavil 60 let své existence.

Generální ředitel SmVaK Ostrava rovněž zmínil významné investiční akce společnosti v uplynulém roce, mezi které patřila modernizace kalového hospodářství beskydské úpravny vody v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí za 50 milionů korun nebo probíhající rekonstrukci její strojně-technologické části a automatizovaného systému řízení za 125 milionů korun, která se protáhne do roku 2020.

„Realizujeme i opatření, díky nimž jsme schopni transportovat v případě potřeby vodu mezi jednotlivými částmi regionu a do značné míry eliminovat případné problémy některých zdrojů. Správnost našeho přístupu jsme si potvrdili v extrémně suchých a teplých letech 2015 a 2016, kdy jsme díky čerpací stanici v Lískovci u Frýdku-Místku zásobovali vodou z podhůří Jeseníků, tedy zdrojově z kaskády údolních nádrží Slezská Harta – Kružberk upravenou v Úpravně vody Podhradí, východ regionu standardně zásobovaný beskydskými zdroji. I tato flexibilita je zárukou toho, co vyjadřuje letošní motto Světového dne vody – tedy zajištění odpovídajícího množství kvalitní pitné vody pro všechny odběratele,“ doplnil Pšenička.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava hlásí pro tento rok největší objem investic v historii – 657 milionů korun. Meziročně je to o 127 milionů korun více. Vodaři investují do obnovy, modernizace a rozvoje úpraven pitné vody, vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod. Zhruba čtvrt miliardy vynaloží do oblasti kanalizací a čistíren, více než 225 milionů do vodovodních sítí a přes 110 milionů do páteřního výrobního a distribučního systému pro dodávky pitné vody v regionu, Ostravského oblastního vodovodu.

Scroll to Top