Ve Dvoře Králové nad Labe schválili vypsání zakázky na stavbu čistírny

Zastupitelé také souhlasili, že případné investorství bude postoupeno společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, kterou vlastní město. Situace s čištěním vody ve městě je komplikovaná. Před několika lety se spor na východě Čech vyhrotil do takové míry, že majitel čistírnu jednoduše odstavil a město vypouštělo dva dny splašky do Labe. Obě strany byly potrestány pokutou a přislíbily, že se podobný útok na životní prostředí nebude opakovat.

„Vyřešení otázky čištění odpadních vod je strategickým a zásadním bodem pro rozvoj města a je zahrnuto do akčního plánu programu jeho rozvoje. Na investičním záměru výstavby se pracuje už několik let,“ řekl místostarosta města Jan Helbich. V současnosti již připravuje odbor rozvoje, investic a správy majetku ve spolupráci s inženýrskou společností Provod zadávací dokumentaci pro vypsání veřejné zakázky.

„Jejím předmětem bude výstavba nové čistírny o kapacitě 17 000 ekvivalentních obyvatel. Stavbu bude tvořit řada objektů a provozních souborů určených k technologickému procesu čištění odpadních vod. Součástí plnění zakázky bude také zajištění ročního zkušebního provozu,“ upřesnil Helbich.

Náklady by se měly pohybovat kolem 155 milionů korun. Doba stavby bude 36 měsíců. „Nadále probíhají na úrovni vedení města jednání s majiteli stávající čistírny odpadních vod o jejím případném odkupu nebo o podmínkách provozování včetně ceny za čištění odpadních vod,“ doplnil starosta města Jan Jarolím. Vedení radnice mělo se soukromým majitelem čistírny dlouhodobé spory. Čistírnu ve Dvoře Králové nad Labem spravuje společnost Evorado, které město podle rozhodnutí trutnovského soudu platí milion a čtvrt korun měsíčně.

Scroll to Top