Středočeské vodárny zpřístupní čistírny odpadních vod

Společnost otevírá svá zařízení u příležitosti Světového dne vody v pátek 22. března. Zájemci se mohou seznámit s kanalizační technikou, s průběhem čištění odpadních vod a jinými zajímavostmi z vodárenství.

„V souvislosti s oslavami Světového dne vody budeme v laboratoři pitných a odpadních vod na Kladně přijímat ve středu 20. března vzorky vody. Pouze však z jiného zdroje, než je vodovod. Pro zkrácený rozbor pěti nejrizikovějších základních chemických ukazatelů v běžné hodnotě 560 korun je akce zdarma. Do předem vypláchnuté PE láhve je nutné nabrat litr studniční vody,“ uvedly vodárny. Laboratoře také pro účastníky nabízí možnost stanovení zbývajících parametrů z chemického a mikrobiologického rozboru domácí studny s 50% slevou. V pátek 22. března proběhnou od osmi do pěti hodin exkurze v čistírnách odpadních vod v Mělníku a na Kladně.

Tradice oslav byla založena v roce 1993, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů 22. březen vyhlášen Světovým dnem vody. Oslavy jsou spojeny s množstvím akcí určených pro veřejnost, při kterých je možné navštívit mnohdy jinak nepřístupná místa spojená s vodou.

Středočeské vodárny jsou provozovatelem vodovodů a kanalizací v majetku obcí a měst, které se nachází na území okresů Kladno, Mělník, Praha východ a západ, části okresů Rakovník a Mladá Boleslav. Společnost se primárně zabývá výrobou a distribucí pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod.

Scroll to Top