Letiště Praha hledá nového dodavatele energií

V prosinci 2020 vyprší Letišti Praha tříleté smlouvy s dodavateli elektřiny a zemního plynu. Podnik již vypsal dva tendry na dodavatele energií pro léta 2021 až 2024. Informace vyplývají z Věstníku veřejných zakázek.

V současnosti dodává letišti elektřinu Pražská energetika na základě smlouvy za 253 milionů korun. Nová smlouva by měla být koncipována na zhruba 400 milionů. Zemním plynem letiště zásobuje pro změnu Pražská plynárenská za 153 milionů korun. Letiště Praha vybere také nového dodavatele řídicího systému.

„Zakázka na jeho dodávku a servis nebyla na Letišti Praha nikdy realizována. Stávající systém zastarává a je nutné ho nahradit,“ vysvětlil mluvčí letiště Roman Pacvoň. Nový systém za zhruba 100 milionů by měl řídit a sledovat vytápění, chlazení, přípravu teplé vody a vzduchotechniku. „Dodávka se soutěží na čtyři roky s tím, že servisní smlouvu budeme požadovat na osm let od instalace,“ doplnil Pacvoň.

Letiště Praha také dlouhodobě usiluje o to, aby jeho provozem nedocházelo k negativnímu ovlivňování povrchových a podzemních vod. Věnuje pozornost systémům předčištění a čištění odpadních vod, zařízením na skladování chemických látek a leteckého paliva, nakládání se závadnými látkami a ochraně vodních toků při přívalových deštích.

Provozuje rovněž dvě čistírny odpadních vod. Jednu pro areál SEVER, druhou pak pro areál JIH. Areál letiště Praha Ruzyně je následně odvodněn do málo vodných toků Kopaninského a Únětického potoka.

Scroll to Top