Chrudimští vodohospodáři zpřístupní čistírnu v Hlinsku a úpravnu vody Monaco u Slatiňan

Při příležitosti oslav Světového dne vody připravily společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim a Vodárenská společnost Chrudim společenské setkání, které se uskuteční v multifunkčním centru v Hlinsku 21. března 2019. Mezi hosty budou zástupci obcí a měst, kde obě výše uvedené společnosti působí, a další hosté působící v oboru vodního hospodářství. Pro širokou veřejnost mají vodohospodáři přichystaný Den otevřených dveří s komentovanou prohlídkou obou objektů.

„Prohlídka bude možná pro běžnou veřejnost v sobotu 23. března od devíti hodin do dvanácti hodin. Cílem je ukázat zejména občanům Chrudimska, jak se vyrábí z povrchové vody voda pitná. a naopak jak je upravována voda odpadní z domácností a průmyslových objektů, než je vypuštěna zpět do volné přírody,“ uvedl prokurista Vodovodů a kanalizací Chrudim Ivo Doskočil. Světový den vody se koná každoročně k upoutání pozornosti na význam vody a potřebu obhajovat udržitelné nakládání s vodními zdroji. Tradice byla založena v roce 1993, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů 22. březen vyhlášen Světovým dnem vody.

Scroll to Top