Skončila kampaň #ProtectWater

Do kampaně proti znečišťování a ničení řek, jezer, podzemních vod a mokřadů se zapojilo zhruba 370 tisíc Evropané a více než 130 nevládních organizací ze Starého kontinentu za podpory spolku Arnika. Aktivisté nesouhlasí s oslabením evropské směrnice, která chrání kvalitu vody včetně pitné, a požadují zachování přísnější ochrany. Podle Evropské agentury pro životní prostředí je na území EU znečištěním ohroženo 60 % povrchových vod.

,,Víc než 375 tisíc Evropanů se postavilo proti ničení vodních zdrojů a politici jejich volání musí vzít vážně. Přes 60 % vodních útvarů v Evropě je ve špatném stavu,“ uvedl Vlastimil Karlík z Arniky. Podle portálu enviweb.cz Evropská rámcová směrnice o vodách v současné době prochází revizí a hrozí její oslabení. Lidé a nevládní organizace napříč Evropou se prostřednictvím kampaně zapojili do veřejných konzultací Evropské komise, které probíhaly od listopadu 2018 do 12. března 2019 a budou veřejnosti známy zřejmě letos na podzim. Koordinátory projektu byly Světový fond na ochranu přírody, Evropský úřad pro životní prostředí, Evropská rybářská aliance, Evropská říční síť a Evropská asociace pro mokřady.

Scroll to Top