Povodí Odry zve na Den otevřených dveří

Akce proběhne 23. března a zpřístupněna budou vodní díla Slezská Harta, Kružberk, Morávka, Žermanice, ale také vodohospodářský dispečink a vodohospodářské laboratoře v sídle podniku v Ostravě na Varenské ulici.

Světový den vody se koná každoročně k upoutání pozornosti na význam vody a potřebu obhajovat udržitelné nakládání s vodními zdroji. Tradice byla založena v roce 1993, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů 22. březen vyhlášen Světovým dnem vody. Oslavy jsou spojeny s velkým počtem akcí určených pro veřejnost, při kterých je možné navštívit mnohdy jinak nepřístupná místa spojená s vodou.

Pozvánka zde.

Scroll to Top