Voda Zlín: Způsob zpracování posouzení rizik ve VAS

Na konferenci Voda Zlín 2019 vystoupila Zdeňka Jedličová z Vodárenské akciové společnosti. Firma dodává pitnou vodu a odvádí a čistí odpadní vody pro více než půl milionu obyvatel v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina. K zákazníkům voda přitéká vodovodní sítí dlouhou více než 5 000 kilometrů a délka provozované kanalizační sítě je asi 3 000 kilometrů. Společnost provozuje 85 úpraven pitné vody a 152 čistíren odpadních vod, rozsahem své působnosti se řadí mezi deset největších vodárenských společností v České republice.

„Při vypracování posouzení rizik vodovodních systémů zásobování pitnou vodou se snažíme identifikovat nebezpečí a nebezpečné události, které mohou způsobit změnu v kvalitě a množství surové vody potřebné k výrobě té pitné,“ zdůraznila Jedličková. Podle ní se vodohospodáři domnívají, že při vypracování některých posuzování rizik nebude možné u některých zaměstnanců vyloučit subjektivní postoj.

Jedličková dále uvedla, že je pro identifikaci nebezpečných událostí bezpodmínečná dokonalá znalost celého systému zásobování. „Posouzení rizik může také upozornit na oblast plnění či neplnění dlouhodobě platných legislativních požadavků v procesu výroby vody,“ řekla Jedličková a připomněla, že jednou ze základních povinností, které musí provozovatel a majitel infrastruktury plnit, aby dodával vodu v dostatečném množství a kvalitě, je zpracování plánu financování obnovy vodovodů na nejméně 10 kalendářních let. Závěrem doplnila, že posouzení rizik může být pro vodohospodáře pomocníkem pro účelnější směřování investic.

Scroll to Top