Voda Zlín 2019: Marie Dejová o zajištění dodávek vody při blackoutu

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava jsou největším dodavatelem pitné vody ve více než milionovém regionu a patří mezi nejvýznamnější vodárenské firmy v České republice. Zároveň musí být připraveni na možný výpadek elektrické energie a být schopni reagovat během mimořádných událostí tak, aby zajistili nouzové zásobování vodou.

SmVaK Ostrava proto vypracovaly Plán krizové připravenosti. Na základě praktických zkušeností byla identifikována potenciální rizika, jako jsou povodně, sucho nebo plošný výpadek dodávek elektrické energie.

„V říjnu jsme přistoupili ke cvičení Blackout 2018, o kterém věděl jen nejužší okruh zaměstnanců. Simulovali jsme poškození významné distribuční trafostanice a nebyl znám čas potřebný k opravě zařízení ani obnovení dodávek elektřiny z veřejné sítě. Bez dodávek elektřiny se ocitlo Vítkovsko a Novojičínsko,“ nastínila Dejová.

Podle ní bylo určeno 10 provozních objektů pro výrobu a dodávku pitné vody a čištění odpadních vod, včetně centrálního vodohospodářského dispečinku v Ostravě. „Po dvou hodinách od počátku cvičení byla přerušena komunikace s cílem simulovat výpadek sítě mobilního operátora. Akce probíhala od osmi hodin ráno do pěti odpoledne. Konec však nebyl předem zaměstnancům znám,“ řekla dále Dejová, podle které průběh ukázal na akceschopnost jednotlivých složek společnosti při podobném scénáři. Vyzdvihla, že během celého dne nedošlo u žádné lokality k přerušení dodávky vody.

„SmVaK Ostrava mají zájem pokračovat v přípravě na krizové situace jak postupným nákupem nových náhradních zdrojů elektrické energie, tak přípravou dalších opatření vedoucích ke zlepšení akceschopnosti jednotlivých složek,“ uzavřela Dejová.

Scroll to Top