Kolem kanalizace v Medlešicích v Chrudimi opět rušno

Stavba za desítky milionů značně zatíží městský rozpočet. S odkanalizováním Vestce a Topole bude nutné počkat až v dalším volebním období. Splašková kanalizace je nyní ve fázi projektové přípravy. Náklady oproti předpokladům přesáhnou 80 milionů korun. Vybudování splaškové kanalizace v Medlešicích již nesnese podle chrudimského starosty Františka Pilného odklad.

Na posledním zasedání chrudimského zastupitelstva byl také za částku jednoho milionu korun schválen odkup existující části kanalizace patřící medlešickému pivovaru. Místostarosta Aleš Nunvář dříve připustil, že byla příprava projektové dokumentace v časovém skluzu.

„Projektant ho zdůvodňuje tím, že stavba je komplikovanější, než se původně čekalo. Zároveň je nutné dořešit několik majetkových záležitostí. Vlastní stavbu bychom mohli realizovat v letech 2020 – 2021. Pomalu se už tedy smiřujeme s tím, že prostředky vyčleněné pro letošek převedeme do příštího roku,“ uvedl před několika týdny Aleš Nunvář. Medlešice mají povolení k vypouštění odpadních vod bez jejich přečištění platné do konce roku 2020.

V současnosti pracuje chrudimská radnice na čtyřletém výhledu investic. „Máme-li pro oblast investic každý rok asi 100 milionů korun, z čehož ale 50 procent tvoří režijní náklady na opravy stávajícího majetku, tak zbude 50 milionů, u kterých si musíme vybrat, do čeho nového je vložíme. I s využitím případné dotace od ministerstva zemědělství je nutné počítat s tím, že stavba kanalizace v Medlešicích si vyžádá prostředky vyčleněné v přepočtu pro celý jeden rok. A to bude ještě nutné následně řešit i kanalizaci ve Vestci a v Topoli. Tyto projekty připravíme, ale jejich provedení už v tomto volebním období nezvládneme,“ uzavřel Nunvář.

Scroll to Top