501 černých odběrů vody a nelegální produkce odpadních vod v Praze

V roce 2018 odhalily Pražské vodovody a kanalizace několik stovek černých odběrů a nezákonného vypouštění odpadních vod. Provinilcům společnost naúčtovala více 3,2 milionu korun, přičemž v sumě jsou zahrnuté i náklady na přešetření, způsobené škody a sankce.  

V oblasti nelegální produkce odpadních vod prokázali hříšníkům z 273 případů vodohospodáři 81 procent. „V drtivé většině případů se jednalo o nepřihlášenou kanalizační přípojku či přímé napojení do revizní šachty,“ řekl mluvčí společnosti Tomáš Mrázek. U černých odběrů vody firma prošetřila 228 případů a prokázala jich 76 procent.

„Do soukromých objektů zaměstnanci PVK vstupují vždy za přítomnosti vlastníka objektu. Žádají i příslušný místní úřad (státní stavební dohled) o případnou pomoc. Stav vypouštění odpadních vod je zjišťován také pomocí kamerového průzkumu a speciálních úkonů,“ pokračoval Mrázek. Na základě přešetření je poté stanovena výše způsobené škody.

Havárií na vodovodní síti přibylo

Pracovníci Pražský vodovodů a kanalizací meziročně řešili v roce 2018 více havárií na vodovodní síti. Tu loni postihlo 5 208 poruch, což bylo ve srovnání s rokem 2017 o 249 událostí více. U stokové sítě PVK loni zaznamenaly 3 384 havárií, což oproti roku 2017 představuje pokles o zhruba sedm procent.

„Vyšší počet havárií přisuzujeme horkému počasí v letních měsících, kdy půda vysychala a tlačila na vodovodní potrubí. Například v srpnu jsme zaznamenali téměř dvacetiprocentní nárůst poruch. Nejčastější příčinou byla koroze materiálu a pohyb půdy. Tyto dva důvody zavinily téměř 95 procent všech událostí,“ uvedl před několika týdny Mrázek.

V září 2018 Praha dokončila odkup 49 procent PVK od Veolie. Externí poradci magistrátu dříve uvedli, že se prostředky vložené do odkupu podílu vrátí a dividendy by měly hlavnímu městu do roku 2028 přinést nejméně tři miliardy korun. Praha ale potřebuje získat nadpoloviční podíl v PVK, aby mohla o fungování vodárenství na území města plně rozhodovat. Stoprocentně chce podnik vlastnit do roku 2028.

 

Scroll to Top